انسان پدیده ای غریب است : به فتح هیمالیا می رود
به کشف اقیانوس آرام دست میابد ، به ماه و مریخ سفر می کند
تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند
و آن دنیای درونی وجود خود است . . .موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون
[ چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ۱:٢٧ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]

ارشیو

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون
[ چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱ ] [ ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]

 

 

 

 ذهن انسان به هر چیزی اعتقاد داشته باشد و آن را باور کند، به آن خواهد رسید.موضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون , حس نوشت
[ شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۸ ] [ ۱:٢٠ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]

ارشیو

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون
[ یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥ ] [ ۱٢:٤٠ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]

ارشیو

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون
[ یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]

ارشیو

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون
[ یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥ ] [ ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]

ارشیو

مشاهده یادداشت خصوصیموضوعات مرتبط:
برچسب‌ها: روزانه امون
[ یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥ ] [ ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ ] [ خانومه خونه ]