خونه زندگی من
روزانه های زندگی من با همسرجونی وفندق شیرینم
نويسندگان
» دوشنبه ۱۳٩٦/٤/٢٦ :: دوشنبه ۱۳٩٦/٤/٢٦
» چرا نبودم ! :: دوشنبه ۱۳٩٦/۳/۱
» خانم های شونصد دست :: شنبه ۱۳٩٦/٢/٢
» پنجشنبه ۱۳٩٦/۱/۳۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٦/۱/۳۱
» دوشنبه ۱۳٩٦/۱/٢۸ :: دوشنبه ۱۳٩٦/۱/٢۸
» یکشنبه ۱۳٩٦/۱/٢٠ :: یکشنبه ۱۳٩٦/۱/٢٠
» اخر هفته امون :: جمعه ۱۳٩٦/۱/۱۸
» استرس :: دوشنبه ۱۳٩٦/۱/۱٤
» شما خانه تکانی کرده اید؟ :: یکشنبه ۱۳٩٦/۱/۱۳
» این چندروز گه سال 96 :: شنبه ۱۳٩٦/۱/٥
» پرده شویی :: جمعه ۱۳٩٦/۱/٤
» تحارب دو دهه ادم شناسی :: سه‌شنبه ۱۳٩٦/۱/۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٦/۱/۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٦/۱/۱
» سال نو میارک :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» یکشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٩ :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» نیت های خوب!! :: شنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢۸
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٥ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٥
» مردم گند نه سال گند :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٤
» برنامه سال جدید :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢٢
» روزای به ظاهر شاد :: شنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢۱
» بلاتکلیفی :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱٦
» تنها کارمونده :: شنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱٤
» اگهی تو دیوار :: جمعه ۱۳٩٥/۱٢/۱۳
» یادمون باشه :: جمعه ۱۳٩٥/۱٢/۱۳
» حکایت دست گربه به گوشت نمیرسه ایم یه عده امون :: جمعه ۱۳٩٥/۱٢/۱۳
» پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱٢ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱٢
» یه دفعه توذوقم خورد که... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٢/۱٠
» تصادف :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٢/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٢/۳
» بوی غذا :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٢/٢
» ولنتاین کذایی :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱۱/٢٦
» اعتیاد به بافتنی :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٢٤
» بافتنی :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» خلا :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱٩
» پسر عشق ماشین :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱۸
» فندق کم خواب :: شنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱٦
» هنرمند :: جمعه ۱۳٩٥/۱۱/۱٥
» معضلی به نام کانال ! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱٤
» خاله زنکی شبانه :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱٤
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱۳
» برف ندیده ها :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۱۱
» بازمانده ها :: شنبه ۱۳٩٥/۱۱/٩
» پنجشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٧ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٧
» ادم دیوونه :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٦
» ترم جدید :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱۱/٤
» حرفتو به من بزن :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱۱/۳
» بیایید فرهنگ سازی درست کنیم :: جمعه ۱۳٩٥/۱۱/۱
» پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۳٠ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۳٠
» نگهداری وضع موجود هرچیزی :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٩
» 28 ام های نازنین ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» رنگ سال :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
» ممنونم خدا جونم :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» روش موثر :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٧ :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٧
» جمعه ۱۳٩٥/۱٠/٢٤ :: جمعه ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» برنامه های اینده :: جمعه ۱۳٩٥/۱٠/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٢
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٠ :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٢٠
» خدایا شکرت :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱٩
» جشن بچگانه :: جمعه ۱۳٩٥/۱٠/۱٧
» به دست اوردن دل بچه !! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱٥
» به جای درس خوندن :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱٤
» شبانه :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» مرگ خوبه اما برای همسایه :: شنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱۱
» شنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱۱ :: شنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱۱
» پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٩ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٩
» ندید پدید ها عصر حجر :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۸
» من درمانگر خوبی نیستم :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۸
» من ممنون هستم ! :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٦
» احمق ها تمومی ندارن :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱٠/٥
» شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٤ :: شنبه ۱۳٩٥/۱٠/٤
» یه شب خوب :: جمعه ۱۳٩٥/۱٠/۳
» کفش :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۱٠/۱
» یلدا مبارک :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/۳٠
» بدوبدوهای یلدایی !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/۳٠
» پنجشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٥
» وقت شادی :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٥
» دونوع غذای خوشمزه وراحت :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٩/٢٤
» .... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/٢۳
» .... :: یکشنبه ۱۳٩٥/٩/٢۱
» من الان باید چی بگم ؟ :: یکشنبه ۱۳٩٥/٩/٢۱
» روزهای من ! :: دوشنبه ۱۳٩٥/٩/۱٥
» از من گفتن :: یکشنبه ۱۳٩٥/٩/۱٤
» شنبه ۱۳٩٥/٩/۱۳ :: شنبه ۱۳٩٥/٩/۱۳
» پنجشنبه ۱۳٩٥/٩/۱۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٩/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٥/٩/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٩/۱٠
» زبان :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٩/۱٠
» Missing week :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/٢
» معرفی دوتا داروخانه گیج :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/٢
» مردم خودمون رو دریابیم ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٩/٢
» خابم میاد ! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۸/٢٧
» ادم های کمتر از دیوار :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۸/٢٥
» از اول مثل روز برام روشن بود :: جمعه ۱۳٩٥/۸/٢۱
» خاله زنکی شبانه ! :: جمعه ۱۳٩٥/۸/٢۱
» ارایه ومانتو ! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۸/۱٩
» این یه هفته :: دوشنبه ۱۳٩٥/۸/۱٧
» شنبه ۱۳٩٥/۸/۸ :: شنبه ۱۳٩٥/۸/۸
» فعلا :: شنبه ۱۳٩٥/۸/۸
» شاسکولای یونی ! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۸/٥
» تو گل گیر کردم ! :: یکشنبه ۱۳٩٥/۸/٢
» شنبه ۱۳٩٥/۸/۱ :: شنبه ۱۳٩٥/۸/۱
» .... :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٧/٢۸
» کادو کاملا از سر باز کنی ! :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٧/٢۸
» بیایم همه با هم به من بخندیم !! :: دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦
» دروهم وبرهم شبانه :: دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٢٦
» فندوقونه :: شنبه ۱۳٩٥/٧/٢٤
» من برگشتم :: شنبه ۱۳٩٥/٧/٢٤
» have a good trip :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٧/۱٥
» حس :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٧/۱٥
» من و... :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٧/۱٤
» شنبه ۱۳٩٥/٧/۱٠ :: شنبه ۱۳٩٥/٧/۱٠
» وقتی یهوویی بی خواب بشی ! :: جمعه ۱۳٩٥/٧/٩
» برنامه ریزی :: جمعه ۱۳٩٥/٧/٩
» استرس یونی :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٧/۸
» حساسیت سخت یه روزه ! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٧/۸
» مهمون راه دور :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٧/٦
» دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٥ :: دوشنبه ۱۳٩٥/٧/٥
» مهر در خانه ما :: یکشنبه ۱۳٩٥/٧/٤
» امید به روزای بهتر اینده :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٧/۱
» باز امد بوی ماه مدرسه :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٦/۳۱
» بایگانی کردن پیام ها درتلگرام :: دوشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٩
» وقتی مادری :: دوشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٩
» پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٥
» رفاه کامل :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٥
» مدیریت :: دوشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٢
» دندون لق :: دوشنبه ۱۳٩٥/٦/٢٢
» بیشعوری :: یکشنبه ۱۳٩٥/٦/٢۱
» جمعه ۱۳٩٥/٦/۱٩ :: جمعه ۱۳٩٥/٦/۱٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/٦/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٦/۱٦
» شبانه :: یکشنبه ۱۳٩٥/٦/۱٤
» پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/۱۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/۱۱
» خرمالو سیاه :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/۱۱
» تلاش بیشتر :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٦/٩
» این یه هفته چه خبر؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/٤
» فینیش :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٦/٤
» من وکیانا :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٥/٢۸
» تولدمه :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٥/٢۸
» تلگرام :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٥/٢٦
» یونی :: شنبه ۱۳٩٥/٥/٢۳
» جمعه ۱۳٩٥/٥/٢٢ :: جمعه ۱۳٩٥/٥/٢٢
» چهارشنبه ۱۳٩٥/٥/٢٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٥/٢٠
» امروزانه :: شنبه ۱۳٩٥/٥/۱٦
» کلبه وتعطیلات اخر هفته :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٥/٧
» 95/5/5 :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٥/٧
» ماه زندگی ، ماه مرداد :: جمعه ۱۳٩٥/٥/۱
» اینترنت :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/٢٩
» .... :: جمعه ۱۳٩٥/٤/٢٥
» اخر هفتمون :: جمعه ۱۳٩٥/٤/٢٥
» دوشنبه ۱۳٩٥/٤/٢۱ :: دوشنبه ۱۳٩٥/٤/٢۱
» حرفمو زدم :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٢٠
» جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۸ :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۸
» ما سه نفر :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۸
» نکته های ابکی :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٤/۱٦
» قطر کتاب چقده ؟!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/۱٥
» نکته های سازنده :: دوشنبه ۱۳٩٥/٤/۱٤
» ثبت نام تابستونی ! :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/۱۳
» دلم میخاد موفق بشم :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۱
» با هم بخندیم :: جمعه ۱۳٩٥/٤/۱۱
» بلوز :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٤/٩
» بعضیا فقط دهنشون رو مثل گاو باز می کنن ! :: دوشنبه ۱۳٩٥/٤/٧
» یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٦ :: یکشنبه ۱۳٩٥/٤/٦
» حداقل من ندیدم :: شنبه ۱۳٩٥/٤/٥
» نوشی :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٤/۳
» جوجه هایی که پیدا کردم ! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٤/۳
» عروس نمونه :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٤/۳
» لباس بی لباس :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٤/۱
» لباس :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/۳٠
» من و.... :: شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٩
» شبانه :: جمعه ۱۳٩٥/۳/٢۸
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥
» سفر عشقولانه امون اونم سه تایی :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥
» 3 :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥
» سفرنامه :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۳/٢٥
» دنیای روانی بیرون ! :: دوشنبه ۱۳٩٥/۳/٢٤
» بدون شرح !! :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢۳
» good trip :: شنبه ۱۳٩٥/۳/۱٥
» تحقیقات شیرین ! :: دوشنبه ۱۳٩٥/۳/۱٠
» عمل به اهداف از پیش تعیین شده :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٩
» جایگاه اطرافیان تو ذهن ادم :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/٦
» گوش با گوشواره :: چهارشنبه ۱۳٩٥/۳/٥
» تولد عشقولی اولم :: دوشنبه ۱۳٩٥/۳/۳
» ادم های حال بهم زن :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢
» فروغ :: یکشنبه ۱۳٩٥/۳/٢
» نصیحتانه :: شنبه ۱۳٩٥/۳/۱
» پارک کودک واینده :: جمعه ۱۳٩٥/٢/۳۱
» گردش دوستانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۸
» گردنبند کذایی :: یکشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٦
» رسما دانشجو شدم :: شنبه ۱۳٩٥/٢/٢٥
» عشقولانه های مادرانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/٢۱
» روزای تنبلی :: دوشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٠
» دوشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٠ :: دوشنبه ۱۳٩٥/٢/٢٠
» یه مردادی که گرما رو دوس نداره ! :: جمعه ۱۳٩٥/٢/۱٧
» مثلث عشقی :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/۱٦
» دغدغه های شیرینی که به سراغم میاد :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/۱٤
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/۱٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/۱٤
» چالش کتابخونی یکساله من :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/٢/۱٤
» یکی از بهترین روزهای زندگیم :: شنبه ۱۳٩٥/٢/۱۱
» کتابخونی :: شنبه ۱۳٩٥/٢/۱۱
» خدا جوووونم :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٢/٩
» تعطیلات اخر هفته :: شنبه ۱۳٩٥/٢/٤
» کتاب خونی من :: شنبه ۱۳٩٥/٢/٤
» یه روز پرکار :: چهارشنبه ۱۳٩٥/٢/۱
» کتابخونی یکساله :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱/۳٠
» فندوقونه :: دوشنبه ۱۳٩٥/۱/۳٠
» شنبه ۱۳٩٥/۱/٢۸ :: شنبه ۱۳٩٥/۱/٢۸
» برنزه کاری ! :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٦
» پوست برنزه :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/٢٤
» رنگ مو :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/٢٤
» چالش کتابخونی یکساله :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/٢٢
» جمعه ۱۳٩٥/۱/٢٠ :: جمعه ۱۳٩٥/۱/٢٠
» سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/۱٧
» سیزده بدر :: شنبه ۱۳٩٥/۱/۱٤
» چالش کتابخونی یکساله :: جمعه ۱۳٩٥/۱/۱۳
» سال نکو از بهارش پیداس . :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۸
» خرید تنهایی :: سه‌شنبه ۱۳٩٥/۱/۳
» اولین روز سال :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱
» یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٥/۱/۱
» سبزه :: جمعه ۱۳٩٤/۱٢/٢۸
» پدر ومادرهای .... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٧
» بزرگترهای بی خیر وبرکت وچهارشنبه سوری ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» خونه تکونی :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٥
» سیم کارت :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢٤
» سال جدید :: جمعه ۱۳٩٤/۱٢/٢۱
» خونه تکونی :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱٧
» جمعه ۱۳٩٤/۱٢/۱٤ :: جمعه ۱۳٩٤/۱٢/۱٤
» رنگ سال 2016 :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٢/۱٢
» روز مهندس مبارک :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٥
» فقط منم که به روزم ! :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢
» تلکیف شب ! :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱٢/٢
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٩ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» ولنتاین :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» فندق مهموندوست من :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٦
» جلنج من :: شنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٤
» خونه تکونی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٢
» لباس دکمه دار...نه !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱۱/٢٠
» گوش اویز !! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» یکشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱۸
» بحث شیرین لباس :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱۱/۱۳
» استیج :: جمعه ۱۳٩٤/۱۱/٩
» یا کاردارن یا پز میخوان بدن :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٥
» هدف :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱۱/٥
» چالش :: شنبه ۱۳٩٤/۱۱/۳
» مهمون اخر هفته :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» برج گردی ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۳٠
» مبینا :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» سالگرد عشقولانمون ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢٩
» مدیریت بحران ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢۸
» جمعه ۱۳٩٤/۱٠/٢٥ :: جمعه ۱۳٩٤/۱٠/٢٥
» پسر بی پولم :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢٢
» مرض :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٢۱
» مهمونی :: شنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» شادی های کوچک :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٦
» من وفندق :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٥
» خیلی درده :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» تجدید نظر ! :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱۳
» جمعه خر نیس ! :: شنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٢
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٠ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٠
» باد ایام :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٩
» برای خودم :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱٠/٦
» شنبه ۱۳٩٤/۱٠/٥ :: شنبه ۱۳٩٤/۱٠/٥
» اینم از مهمونی :: جمعه ۱۳٩٤/۱٠/٤
» بلندترین شب سال مبارک :: دوشنبه ۱۳٩٤/٩/۳٠
» روزهای کم خوابی :: یکشنبه ۱۳٩٤/٩/٢٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/٢٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/٢٤
» نصف شبی ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٢۳
» نخود اش همسایه :: یکشنبه ۱۳٩٤/٩/٢٢
» شنبه ۱۳٩٤/٩/٢۱ :: شنبه ۱۳٩٤/٩/٢۱
» وقت اضافه :: یکشنبه ۱۳٩٤/٩/۱٥
» استرس ومتفورمین :: شنبه ۱۳٩٤/٩/۱٤
» درس هایی که فندق به من داد ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/۱٠
» روزانه ام :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/۱٠
» چقدر زود بعضی حاجت ها روا میشه ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٩
» دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٩ :: دوشنبه ۱۳٩٤/٩/٩
» شعار یا عقیده :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/۳
» همیشه شعبان یه دفه هم رمضان !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٩/۳
» مد :: شنبه ۱۳٩٤/۸/۳٠
» ادم های تنگ نظر :: شنبه ۱۳٩٤/۸/۳٠
» گلپسرانه فندقی !! :: جمعه ۱۳٩٤/۸/٢٩
» شبانه :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۸/٢۸
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۸/٢۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۸/٢۱
» مهم خودمم ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٢٠
» سرما خوردگی :: دوشنبه ۱۳٩٤/۸/۱۸
» ماهی قرمز :: یکشنبه ۱۳٩٤/۸/۱٧
» مورفی و گلپسر! :: شنبه ۱۳٩٤/۸/۱٦
» گردنبند نسلی :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۸/۱٢
» دوشنبه ۱۳٩٤/۸/۱۱ :: دوشنبه ۱۳٩٤/۸/۱۱
» ؟؟ :: جمعه ۱۳٩٤/۸/۸
» عشقولانه های من وپسرم تو یه روز دوتایی :: جمعه ۱۳٩٤/۸/۸
» من می تونم :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٦
» هفته ای که رو به پایانه :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۸/٦
» یه پیشنهاد خوب :: شنبه ۱۳٩٤/۸/٢
» جمعه ۱۳٩٤/۸/۱ :: جمعه ۱۳٩٤/۸/۱
» خرید :: جمعه ۱۳٩٤/۸/۱
» .....یاد بگیر :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٩
» حال گیری تو بازار ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٢۸
» حساسیت یا فکر درست ؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٢۸
» من عوض نمی شم ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٢۸
» من واین همه خوشبختی :: یکشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٦
» پاتلاک :: شنبه ۱۳٩٤/٧/٢٥
» قصه ی ما ادم ها 2 :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢۳
» قصه ی ما ادم ها :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢۳
» حصارهای زندگیت رو بشکن ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٢۱
» محمود معظمی دوست داشتنی ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٠
» بیگودی اب جوشی :: دوشنبه ۱۳٩٤/٧/٢٠
» جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٧ :: جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٧
» وقتی جای بد ، خوب میاد ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/۱٥
» خیاط پر !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/۱٤
» دوراهی سخت :)) :: یکشنبه ۱۳٩٤/٧/۱٢
» من همچین کاری نمیکنم :: یکشنبه ۱۳٩٤/٧/۱٢
» من می تونم :: شنبه ۱۳٩٤/٧/۱۱
» تمیزی چه خوبه ! :: شنبه ۱۳٩٤/٧/۱۱
» روز عیدیمون :: جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٠
» جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٠ :: جمعه ۱۳٩٤/٧/۱٠
» دیزی ! اونم این موقع شب :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٧
» یه همچین ادم هایی هستیم ما :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٧/٧
» موی فر فری :: دوشنبه ۱۳٩٤/٧/٦
» زندگی هدفمند :: جمعه ۱۳٩٤/٧/۳
» قورباغه ات رو قورت بده :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢
» خیابون که جیم نیست :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٧/٢
» مهر دوست داشتنی من :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٧/۱
» لباس نیمه چر ک :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۳۱
» تبلیغات :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۳۱
» مد واستایل :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۳٠
» روزانه ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۳٠
» یکشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٩ :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٩
» یه روز وشب عالی .یه ماه خوب :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٩
» جمعه ۱۳٩٤/٦/٢٧ :: جمعه ۱۳٩٤/٦/٢٧
» من عاشق خودمم ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٦
» هلو ؟! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٥
» کپی کردن بدون جاانداختن حتی یه " واو " :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٥
» مادر پدرهای بی خیر وبرکت ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٥
» با ابرو پاچه بزی ام شادم !! :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/٢٢
» تجربیات شخصی _ لاغری 5 :: شنبه ۱۳٩٤/٦/٢۱
» فندق شیرینم :: شنبه ۱۳٩٤/٦/٢۱
» دروغ برای چی؟...دروغ برای کی ؟ :: جمعه ۱۳٩٤/٦/٢٠
» نیروی اعجاب انگیز :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/۱۸
» ایده الیسمی هم خوب نیست ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/۱۸
» ده نمک :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۱٧
» با کسانی که اعتماد بنفس ندارن معاشرت نکنید :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۱٧
» فندق :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
» مد :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
» تلگرام :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٦
» یک فرمان آلما :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٥
» بازه زمانی :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/۱٥
» جمعه ۱۳٩٤/٦/۱۳ :: جمعه ۱۳٩٤/٦/۱۳
» همیشه هم خرید حال یه زن رو خوب نمیکنه. :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۱٠
» انرژی دهنده های من :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/٩
» شبانه :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/۸
» من حاضرم ! :: جمعه ۱۳٩٤/٦/٦
» مشت نمونه خرواره :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٦/٥
» خندوانه :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٦/٤
» حال خوبی دارم :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٦/۳
» مدیریت وخونه داری 2 :: دوشنبه ۱۳٩٤/٦/٢
» مدیریت وخونه داری :: یکشنبه ۱۳٩٤/٦/۱
» شنبه ۱۳٩٤/٥/۳۱ :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۳۱
» فندق :: جمعه ۱۳٩٤/٥/۳٠
» ممنونم :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٥/٢۸
» تولدم مبارک :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٧
» ما فرق می کنیم با هم ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٧
» یه خانومه خونه دار ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٥/٢٦
» دپرسی زودهنگام بعد خرید !! :: شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٤
» عشقولی های فندقونه یه مادر ! :: شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٤
» بحث شیرین خرید ولباس ! :: شنبه ۱۳٩٤/٥/٢٤
» چی نپوشیم :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٥/٢۱
» ماه دوست داشتنی من ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱٥
» خوش بحااااااالت ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/۱۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٥/۱۳
» امان...امان از دست بعضیا :: یکشنبه ۱۳٩٤/٥/۱۱
» یکشنبه ۱۳٩٤/٥/۱۱ :: یکشنبه ۱۳٩٤/٥/۱۱
» مرگ ومادر بچه ! :: یکشنبه ۱۳٩٤/٥/۱۱
» لباس بچگونه :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۸
» شو عروس :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٥/٧
» کارخونه قند !! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٥/٥
» نکات اموزنده :: دوشنبه ۱۳٩٤/٥/٥
» روزانه :: یکشنبه ۱۳٩٤/٥/٤
» انرجی مثبت دوست داشتنی من ! :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۳
» چالشی برای من ...روزم رو چگونه تموم کردم ؟ :: شنبه ۱۳٩٤/٥/۳
» حرف :: جمعه ۱۳٩٤/٥/٢
» حیف وقت وانرژی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱
» مسافر های شهرمون :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱
» آشفتگی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱
» موارد کوچیک وناراحتی های بزرگ ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٥/۱
» اصل بد ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٩
» خودشیفتگی :: یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۸
» اتلیه :: جمعه ۱۳٩٤/٤/٢٦
» نداشته های کوچولوی من !! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٥
» بهشت :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٢ :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٢
» امتحانش ضرری نداره :: دوشنبه ۱۳٩٤/٤/٢٢
» رک حرف زدن یا نزدن ؟! :: یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۱
» عکس :: یکشنبه ۱۳٩٤/٤/٢۱
» کم ابی ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/۱۸
» فندق ولباس جدیدش ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۱٧
» ایام گذشته !! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۱٧
» یکشنبه ۱۳٩٤/٤/۱٤ :: یکشنبه ۱۳٩٤/٤/۱٤
» بفرمایید شام :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۱٠
» بعضیا فقط :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/٩
» تجربیات شخصی _لاغری 4 :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/٩
» گردش دونفره :: شنبه ۱۳٩٤/٤/٦
» روش بند اوردن سکسکه به روش فندقی ! :: شنبه ۱۳٩٤/٤/٦
» دوست دارم تلگرام :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/٤
» شهربازی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/٤
» نوستالژی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٤/٤
» کف پای صاف پسرم . :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۳
» گذشته ها :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٤/۳
» روزهایی که می گذره :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٤/٢
» شهر غذا :: جمعه ۱۳٩٤/۳/٢٩
» کاملا یادم رفته بود ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۸
» روز خاص :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٢۸
» گوهرگران بها من :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۳/٢٦
» اینم اخرش وختم کلام !! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥
» تغییرات مثبتی که پسرم درمن ایجاد کرد 2 :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥
» تغییرات مثبتی که پسرم درمن ایجاد کرد 1 :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥
» مامان وپسر :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥
» دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥ :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥
» برنامه های من :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٥
» کار نشد نداره :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٤
» غلبه بر ذات :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/٢٤
» محض اطلاع :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٢۳
» دوشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۸ :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۸
» ادم های نجس !! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۸
» سرم شلوغه ،کاردارم ! :: شنبه ۱۳٩٤/۳/۱٦
» بفرمایید شام ! :: شنبه ۱۳٩٤/۳/۱٦
» باغ :: جمعه ۱۳٩٤/۳/۱٥
» تجربیات شخصی _لاغری 3 :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/۱٤
» وقتی دلت حسابی شاد بشه :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/۱٤
» تعطیلات :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۱٠
» بی خیالی یا خونسردی مساله اینست ! :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۱٠
» تجربیات شخصی _لاغری 2 :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٩
» تجربیات شخصی _لاغری :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٩
» تجربیات شخصی _ظرفشو ال جی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٧
» مهمونی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٧
» فکر وخیال :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۳/٧
» فندوقونه ! :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٦
» تجربه شخصی _ رنگ مو اورال :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/٦
» سفر نصفه نیمه !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۳/٥
» زندگی درحال :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۳
» تولد :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۳
» یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۳ :: یکشنبه ۱۳٩٤/۳/۳
» یادم بمونه ! :: شنبه ۱۳٩٤/۳/٢
» فقط یه مرد میتونه !! :: جمعه ۱۳٩٤/۳/۱
» نقش بعضیا :: جمعه ۱۳٩٤/۳/۱
» بدو بدوهای .... :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٢/۳٠
» شانس :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩
» بد مریضم خیلی بد :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩
» خدایا کمکم کن :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٩
» آبکی !! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٢۸
» مریضم :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٢۸
» آمار بازدید کننده های وبلاگ :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٧
» صفر تا صد ضعیف من :: شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٦
» شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٦ :: شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٦
» برای خودم :: شنبه ۱۳٩٤/٢/٢٦
» خداروشکر بخاطر این حس خوبم :: جمعه ۱۳٩٤/٢/٢٥
» شبانه :: جمعه ۱۳٩٤/٢/٢٥
» گاهی آدم از کرده خوبش هم پشیمون میشه ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٤
» فقط علاقه :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٤
» داشتن الگو :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٢۱
» شخصیت !! :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٢۱
» مهمونی های فندق :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٠
» دوستی های قدیمی :: شنبه ۱۳٩٤/٢/۱٩
» هوسانه :: چهارشنبه ۱۳٩٤/٢/۱٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۱٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۱٥
» سر راستش کنم خانوم ؟ :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/۱۳
» عطر وطعم دل انگیز قهوه :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/۱۳
» عزیزم روزت مبارک :: جمعه ۱۳٩٤/٢/۱۱
» پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۱٠ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۱٠
» امان از این بچه های دوست داشتنی :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۸
» یه نفس راحت :: دوشنبه ۱۳٩٤/٢/٧
» من وفندق :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٦
» یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٦ :: یکشنبه ۱۳٩٤/٢/٦
» کارای مهم وعقب افتاده ! :: شنبه ۱۳٩٤/٢/٥
» ?? :: جمعه ۱۳٩٤/٢/٤
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳
» رفت وامد :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/۳
» تو یه سری موارد بعضیا اصلا سخت گیر نیستن ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/٢/۱
» باید آبی درکار باشه ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳۱
» نظر منه ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۳۱
» من !! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٧
» گند زدن تو خرید ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/٢٥
» کفش اسپرت شیک :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱/٢٤
» یادت بمونه ! :: شنبه ۱۳٩٤/۱/٢٢
» حسای بد وانرژی های منفی :: شنبه ۱۳٩٤/۱/٢٢
» من وفندق وروز مادر :: جمعه ۱۳٩٤/۱/٢۱
» اصرار زیاد !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/۱۸
» یکشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٦ :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٦
» سیزده بدر :: جمعه ۱۳٩٤/۱/۱٤
» سرم بره قبول نمیکنم :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/۱۳
» چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٢
» دوگانگی :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٢
» شلوغ زواری :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/۱۱
» یه نوع نگرانی مادرونه ! :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱/۱٠
» بوی خوش " عطر برنج " :: شنبه ۱۳٩٤/۱/۸
» فوبیا عجیب من ! :: شنبه ۱۳٩٤/۱/۸
» دنیای مجازی :: جمعه ۱۳٩٤/۱/٧
» سلیقه ! :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٦
» پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٦ :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٦
» تفریح :: پنجشنبه ۱۳٩٤/۱/٦
» نون شب :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۱/٥
» پیشنهاد :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/٤
» خاله بازی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٤/۱/٤
» شروع سال نو :: یکشنبه ۱۳٩٤/۱/٢
» سال نو مبارک :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» پنجشنبه شب !! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» چهارشنبه سوری :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٥ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٥
» ...سالی که گذشت :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۳
» تنها کاری که مونده :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢۱
» آرامبخش های زندگی ! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» ایده منه :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٠
» فعلا همینا :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» مردم فهیم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
» آدم های دو رو :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» روزمرگی هایی که هیچ وقت روز مردگی نمیشن ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٧
» جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۱٥ :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۱٥
» من ومرورگر هام !! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٢
» حسم :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۱
» روزهایی که میگذرن :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱٠
» یادم بمونه :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۸
» شاید وقت کم بیاد :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٧
» روزای پرترافیک ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٧
» بخندیم ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٧
» خرید عید :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٦
» من وفندق :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٥
» روزهایم !! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٤
» نگرانی خیلی خیلی زودهنگام !! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۳
» با برنامه پیش رفتن !! :: شنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢
» عیدانه !! :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۱
» از کی اینجوری شد ؟ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٩
» عاشقم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» عاشقم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢۸
» خستگی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
» ویروس ناقلا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٦
» اولین قدم .... :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» دیدار در مطب ! :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٥
» ابرو :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢۳
» خداروشکر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» مریضیم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٢
» تجربیات اشپزی _پودرسوخاری :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» جملات قصار !! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» من وبچه های یونی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» من وفندق مهربونم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٥
» روزانه :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» خدایا شکرت :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱۱
» از هردری :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۸
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۸ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۸
» حوصله ندارم !! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/٥
» وقتی فندق مریض ه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳٠
» نه سال زندگی مشترک :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢۸
» آف :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٧
» روزانه هایی که تمومی ندارن ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٥
» قلب زرد :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
» حیوان درون شما :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٢
» خانومه خونه وکاراش ! :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢٠
» اسمون همه جا ابی رنگه :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٧
» اینجوریاس ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» پیش به سوی حذف همه ناخوشایندها :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱٤
» شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۳ :: شنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۳
» ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» قبل وبعد فندق :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۱ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۱۱
» اخر قضیه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٩
» دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸
» نذآرید کسی روتون تاثیر منفی بذاره :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۸
» برام ارزشمنده :: جمعه ۱۳٩۳/۱٠/٥
» شب چله ایی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱٠/٤
» دورهمی دوستانه :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٠/۳
» امثال سحر ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢
» یلدا :: یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۳٠
» ای صبر هرجا باشی میجویمت ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٧
» فرهنگ !! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٧
» گوسفندونه !! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٧
» سحر :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/٢٤
» هوس زود هنگام :: یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٢۳
» امروز صب :: یکشنبه ۱۳٩۳/٩/٢۳
» نذری :: شنبه ۱۳٩۳/٩/٢٢
» مهمونی یا کافی نت ! :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱
» وایبر :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱
» گذشته ها گذشته :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۱
» خرید :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٩
» ....نامه! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٧
» گیج گولی ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٦
» روز من :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥
» کوکی میکر اچغالی !! :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥
» بدو بدو :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱٥
» نان !! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/۱۳
» برای خودم :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/۱۳
» بی عقلی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/۱۳
» شعار :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/۱۳
» ابن جماعت :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/۱۱
» خرید لباس :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/۱۱
» گفتن یا نگفتن :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۱٠
» وب :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۸
» جمعه ۱۳٩۳/٩/٧ :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٧
» امروز :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٩/٦
» سوپ شیر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/٥
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/٥ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٩/٥
» اوج لذت :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤
» کوکی میکر :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤
» دموکراسی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٩/٤
» یه برج اسدی ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳
» انرژی های مثبت برای هدفم ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٩/۳
» شنبه ۱۳٩۳/٩/۱ :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱
» هفته ایی که گذشت :: شنبه ۱۳٩۳/٩/۱
» نوستالژی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٩
» هیاهو :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٩
» بعضیا پیش میگیرن که پس نیفتن ! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸
» وسط هر چیزی هم خوب نیس ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٧
» با خودمون صادق باشیم :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٧
» چرم دوزی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٦
» حیف نون :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٦
» حرف :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٦
» بخاطر فندق ! :: شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٤
» جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳ :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٢۳
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٢ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٢
» نسل امروز :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٢
» ازمایش :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/٢٢
» توصیه های زپرتی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٠
» ادم های سینوسی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٠
» اینم از امروز :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۸/٢٠
» پوشوندن ضعف اصلی :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٩
» یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۸
» من وفندق کوچولو :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۸
» روزانه :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٧
» بدم میاد :: جمعه ۱۳٩۳/۸/۱٦
» خیلی بده :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٥
» شمسی خانوم !! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٤
» برای خودم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٤
» دوشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٢
» تجربیات مادرونه _ نظافت خونه :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/۱۱
» هوس بافتن :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۱٠
» شنگول وگرگ ناقلا :: جمعه ۱۳٩۳/۸/٩
» بعضیا :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/۸
» فکرای قشنگ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٧
» تلفن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٧
» تجربیات مادرونه _ خرید لباس بچه :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥
» عاشقانه های کوچک ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥
» تبلیغات :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥
» فندق بی اشتها :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤
» یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤
» تولدت مبارک :: یکشنبه ۱۳٩۳/۸/٤
» زیبایی :: شنبه ۱۳٩۳/۸/۳
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/۱ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۸/۱
» هنر نزد ایرانیان است وبس :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/٢٩
» تب تند :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/٢٩
» مرورگر اپرا :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/٢٩
» جملاتی که خوب تو ذهن آدم می مونن :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۸
» عجیب ولی واقعی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۸
» اینم از این ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٧
» پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٤ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٤
» دوستی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۳
» تجربیات مادرونه _ اونروی سکه 3 :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٢۱
» کفش ورزشی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٠
» مهمونی دوستانه ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٧
» ورزشونه !! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٧
» تجربیات مادرونه !_ اون روی سکه 2 :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٥
» تجربیان مادرونه !_ اون روی سکه :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٤
» خرده ریز :: شنبه ۱۳٩۳/٧/۱٢
» بی فرهنگ ها :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٧/۱٠
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٩ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٩
» پیاده روی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٧/٧
» دوسالگی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٦
» برداشت شخصی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٦
» بوی ماه مهر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢
» خر فراوونه :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/٢
» مانتو پاییزه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱
» دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳۱ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳۱
» طلاق !! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳۱
» مثلا مقیدش ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠
» یک طرفه ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠
» یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠ :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۳٠
» قوانین مرفی :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۸
» عکس :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٦
» هزاران بوسه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٥
» نخود هر آشی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٥
» من وفندقک :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/٢٤
» کتاب وفالوده ! چه شود :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢
» آدم های ... :: شنبه ۱۳٩۳/٦/٢٢
» اینروزام :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٩
» بهتره که .... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۸
» به روز کردن اون چیزایی که دیگه دوسشون نداریم ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» مدیریت خونه ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٦
» خوشگل سازی اشپزخونه ! :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۱٥
» یه داستان :: جمعه ۱۳٩۳/٦/۱٤
» یه نکته ! :: جمعه ۱۳٩۳/٦/۱٤
» حرف های معمولی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٢
» ددرانه ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱
» عروسی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/۱۱
» دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠ :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۱٠
» روزهای به ظاهر تکراری :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٩
» شنبه ۱۳٩۳/٦/۸ :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۸
» کاسکو کوچولوی من :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/٤
» اسم شما چه رنگیه؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٦/٤
» دکتر :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
» بی بوته :: دوشنبه ۱۳٩۳/٦/۳
» کمی تا قسمتی فندوقونه :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢
» الاغ های وحشی ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٦/٢
» من نه منم :: شنبه ۱۳٩۳/٦/۱
» شماها چیکار می کنید؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/۳٠
» دیروزانه !! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۸
» مهمونی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٢٦
» اخر هفته :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٥/٢۳
» مردمان عجیب :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۱
» یکی از فوایده بچه دارشدن :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۱
» امان از این زنانگی ! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٢۱
» برای خالی نبودن عریضه !! :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٧
» من وبرنامه های روال ام :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱٥
» اینجور مواقع منم خیلی بد قلق می شم ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٥/۱۳
» مادرانه :: شنبه ۱۳٩۳/٥/۱۱
» مهمون داری :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٠
» شبانه :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۱٠
» اهسته ولی پیوسته :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۸
» جوگیر شدن من :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۸
» جریان مریضی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/٧
» من که می دوستم ...بقیه رو نمی دونم ؟! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٥
» مریض ایم :: یکشنبه ۱۳٩۳/٥/٥
» سفر :: شنبه ۱۳٩۳/٥/٤
» من بر گشتم :: جمعه ۱۳٩۳/٥/۳
» بدوبدوهای ساعت های قبل از سفر ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٦
» سفر :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/٢٥
» دوران بی نتی :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢۳
» ابرو :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٢٠
» امروز :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» plan :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٧
» مهمون داری !! :: شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٤
» خرید کردن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٤/۱۱
» از هردری :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٠
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۱٠
» سکته گردنی ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٩
» ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۸
» باز آمد ! :: جمعه ۱۳٩۳/٤/٦
» این دو مهمونی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/٥
» این اخر هفته ام. :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» نمیدونم چرا امروز یادم افتاد ؟! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٤/۳
» همینجوری ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢
» حال من :: یکشنبه ۱۳٩۳/٤/۱
» روزمرگی های من :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۳٠
» تقریبا برای یه مخاطب خاص !! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٩
» خوابم میاد ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٩
» حالم بده :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۸
» ارشد :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٢٧
» شبانه ! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٦
» زنانه ! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/٢۳
» معرفی یه سایت :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٢
» این هفته ای که گذشت :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٢۱
» حس خوب دوست داشتن :: دوشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٩
» یادگذشته :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/۱۸
» فعلا نشد :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٧
» روز از نو :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» از فردا تا ده روز اینده !! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» رنگ مو! :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» من وفندق دوتایی :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» ابرو پهن :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» این شبا :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٥
» بههونه جدید فندق! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/۱٤
» من وبی نتی :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۸ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۸
» یه لحظه فک کنید !! :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۳/٧
» شبانه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦
» عشقولانه من واقامون اینا :: یکشنبه ۱۳٩۳/۳/٤
» خاله زنکی های ِ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/۳۱
» درد دل !! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/۳٠
» .... :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٩
» امروزم :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٩
» عدد شانس :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۸
» شخصی :: شنبه ۱۳٩۳/٢/٢٧
» دوران غار نشینی !! :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٢٦
» امروزم :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٤
» خاطرات بد :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٢۳
» من وفندق وروز پدر :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/٢٢
» رابطه جالب کار و گروه خونی :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۱
» ما اینیم !! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۱
» غیر از اینا :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٩
» من وفندق :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/۱٦
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/۱٦
» مهد :: دوشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٥
» خانومه خونه !! :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/۱٤
» عدالت ؟ :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» مادر هم ... :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» یه هفته ایی که گذشت ! :: جمعه ۱۳٩۳/٢/۱٢
» ادم های..... :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٥
» آرزو برمادرها عیب نیست !! :: جمعه ۱۳٩۳/٢/٥
» خب چی بگم ؟ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/٤
» ...وبعد هم روز زن مبارک ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
» لحظه های ناب زندگیم :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳۱
» مرتب کاری :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٩
» ادم ها ی روانی :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٩
» .... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٩
» گاهی ادم تو چه شرایطی یاد بعضیا می افته :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۸
» اینم از زدن واکسن :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٧
» لاغری وچاقی!! :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» فندوقونه ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» دوتا کلوچه !! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٤
» بعضیا ... :: جمعه ۱۳٩۳/۱/٢٢
» خانوم ددری !! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٢۱
» خانومه خونه :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٩
» من وفندق :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/۱۸
» شبانه :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ایام خوش گذشته ! :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/۱٤
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» ابششش :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٢
» مهمونی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱/٧
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٦ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱/٦
» ادم های نچسب :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٥
» من وخاله جوووونمون !! :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱/٥
» خاله جانمون ! :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱/۳
» شانسی شانسی رو مد ایم !! :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢
» شنبه ۱۳٩۳/۱/٢ :: شنبه ۱۳٩۳/۱/٢
» سال نو همگیتون مبارک ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» ساعت های آخر سال :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» من وسالی که گذشت وسالی که در پیش رومه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
» ادم های ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٥
» شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» آدم های... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» انا مریض ! :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» فندق مریض ه :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» ظهرانه ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» طالع بینی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٠
» من وفندق :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٧
» تو چشم بودن...مساله اینست :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» خونه تو سکوت ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» کافه کتاب :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
» روزانه :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٢
» موقعیت دوم :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» چاره کار! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» نتیجه یه آزمون :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» درهم وبرهم :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱۱
» من واقامون اینا وزندگیمون :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» همه حرفا سر پوله...دورنگی سر پول ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٧
» من واقامون اینا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٦
» یخزده ام :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٥
» از حالا برای اخر هفته ام :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٤
» خرید عیدانه :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» اویزه گوش!! :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۳
» سفره هفت سین :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱
» فندق تازه من :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» لباس بچه :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» سال بد :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳٠
» بی ابی !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٩
» روزا عالی :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» یه روز پرکار :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» یه روز جمعه درخونه :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٦
» مهمون :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» خرید فندوقونه !! :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» لباس بچه :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٢٥
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٤
» رک گویی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» توفیق اجباری وخرید :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» مابقی جریان خرید :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» خرید کردن خانومه خونه :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢٠
» مهمونی فندق :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» هوسانه ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٥
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» فقط بخاطر فندق کوچولو :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ :: شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» فندوقونه :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٧
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٦ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٦
» جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٤ :: جمعه ۱۳٩٢/۱۱/٤
» فندق بزرگ میشود! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱۱/۳
» کارای عید :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» من وفندق :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱۱/٢
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳٠
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٦ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» ادم های :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» بدترین :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» روزگارم ! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» پیش پیش !! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» دست گل فندقم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» من وفندقکم ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
» مثلا رفاقت :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٦
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٥ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» روزانه :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۸
» شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٠/٧
» من وفندق :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٦
» فندوقونه :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٤
» شکر ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱
» شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۳٠
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۸ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۸
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٧
» فندق شیرین من :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٢٦
» یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» هدفم :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/٢٤
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۱
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٩
» یادم بمونه ! :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸
» یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٧ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٧
» اون نیمه ! :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٦
» شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٦ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٦
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٤ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٤
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٢ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/۱٢
» تغییر :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٠
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٩ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٩
» جمعه ۱۳٩٢/٩/۸ :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۸
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٧ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٧
» آدم های... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٧
» آدم های... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٦
» !! :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٦
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٩/٦
» من وفندق :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٥
» دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤
» من وفندق :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۳
» یادتونه میاد؟! :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
» شنبه ۱۳٩٢/٩/٢ :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
» جمعه ۱۳٩٢/٩/۱ :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» دلم میخواد :: جمعه ۱۳٩٢/٩/۱
» دوستان :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٩
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۸
» اه :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٧
» یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٢٦
» جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤ :: جمعه ۱۳٩٢/۸/٢٤
» اندکی خاله زنکی :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» درددلانه :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
» برنامه های ناتمام :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٩
» شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸ :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸
» شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸ :: شنبه ۱۳٩٢/۸/۱۸
» فندق داری :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/۱٤
» دنیای مجازی :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/۱٢
» احساس رضایت :: جمعه ۱۳٩٢/۸/۱٠
» آدم های .... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۸/۸
» دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦
» دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۸/٦
» واقعا که :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٥
» تعطیلاتمون :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٤
» مثلا کدبانوگری ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۳٠
» دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٩ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٩
» یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۸ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٢۸
» حدوسط :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٧
» جمعه ۱۳٩٢/٧/٢٦ :: جمعه ۱۳٩٢/٧/٢٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢۳
» اقامون اینا در منزل :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٢٠
» صیقلی دادن روح ! :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/۱۸
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦
» حالم خوب نیست ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۱٦
» شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» هشت مرواردیده :: شنبه ۱۳٩٢/٧/۱۳
» خرید فندوقونه :: جمعه ۱۳٩٢/٧/۱٢
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۱٠
» محض اطلاع :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۸
» عکس :: یکشنبه ۱۳٩٢/٧/٧
» همه چیز عالیه :: شنبه ۱۳٩٢/٧/٦
» یادم بمونه :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٢
» سه روز دیگه :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۳٠
» شش روز دیگه! :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٩
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۸ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۸
» اکشن :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» بدم میاد! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» بی لباسی ! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳ :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» هستم ! :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٢۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۱٠
» مدیریت :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٧
» من وفندق :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/٤
» یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳
» یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳
» جمعه نوشت :: جمعه ۱۳٩٢/٦/۱
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳۱ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳۱
» خانومه خونه زرنگ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٩
» عشقولانه امون اینا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٩
» مدیریت :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۸
» مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٧
» شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٦ :: شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٦
» من واقامون اینا وفندق کوچولو :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٤
» فندق شیرین من :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/٢٢
» تورم و... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۱
» تاریخ انقضا :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» آدم های .... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٢٠
» محمد طاها :: شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٩
» این دوسه روز :: شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٩
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٦
» دوشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٤ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/۱٤
» دل کوچولوم :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/۱۳
» شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٢ :: شنبه ۱۳٩٢/٥/۱٢
» خانواده کوچیک من :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱
» مدل :: جمعه ۱۳٩٢/٥/۱۱
» من وخانواده کوچیکم :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۸
» مهمونی :: یکشنبه ۱۳٩٢/٥/٦
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٥/۳
» شکرت :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۱
» جواب داد :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» خانوم خونه :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۳٠
» خوش گذشت :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٩
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٦ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٦
» فصلی تازه :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
» اعصاب داغون :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
» شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: شنبه ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ماه ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٠
» چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٩
» شادم :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٦
» الدریدر :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٢
» روزمرگی :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٢
» دوستان :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ادم های... :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۸
» بچه ها مجکریم :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۸
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» ؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٤/٦
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٤
» دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳ :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» دوستان :: شنبه ۱۳٩٢/٤/۱
» پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
» خصوصی :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/۳٠
» خانومه خونه پرکار :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧
» دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٧
» یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٦ :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٦
» نمیتونم که :: شنبه ۱۳٩٢/۳/٢٥
» جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤ :: جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٢
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۳/٢۱
» دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠ :: دوشنبه ۱۳٩٢/۳/٢٠
» ای ادمها :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٩
» ارشیو :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٥
» چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» ارشیو :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۱
» شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۸ :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۸
» ارشیو :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» ارشیو :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» ارشیو :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» ارشیو :: یکشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٥
» ارشی2 :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٥
» ارشی2 :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٥
» ارشیو :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٥
» سال نو مبارک :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢٩
» ارشیو :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» ارشیو :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» ارشیو :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» ارشیو :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٥
» ارشیو 2 :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٥
» ارشیو 2 :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٥
» ارشیو مرداد 2 :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٥
» ارشیو 1 :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/٥
» .....تیر ماه :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٤/۸
» ارشیو :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/۸
» تولدت مبارک :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۳/۳
» ارشیو 1 :: جمعه ۱۳۸٥/٢/۸
» ارشیو 1 :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/۸
» سال نو مبارک :: شنبه ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
» ارشیوم 2 :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱
» ارشیوم 1 :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱
» پنجشنبه ۱۳۸۱/۱٢/٢٩ :: پنجشنبه ۱۳۸۱/۱٢/٢٩
» تازه کارم ! :: سه‌شنبه ۱۳۸۱/۸/٢۸
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

درحال حاضر ی خانومه خونه ام. یه زن قوی ومصمم که خونه داری تو اولویت زندگیش قرارداده ولی هیچ وقت دوست نداره خودش رو در این چهارچوب مقید کنه !همیشه دنبال فرصت هاس.دنبال چیزهایی که شادش کنه وبهش لذت بده _____همسرجونی عشق اولمه !!یه عشق طولانی که بعد چندین سال به ثمر نشست یه ثمره فوق العاده شیرین به اسم فندق _____فندق عشق دوممه !! عاشقشم وزندگی بدون اون برام بی معنیه _____ من همینم .همینی که هستم .خالص _ بی غل وغش _بی شیله پیله _ من خودمم .
صفحات اختصاصی
امکانات وب