آبکی !!

شانسی یه برنانه مصاحبه ایی تو یه شبکه ما/هوا/ره /ایی دیدم.

شانسی میگم چون فقط بندرت تو کانال کانال کردنام یه نگاهی به شبکه ط/پ/ش میندازم.
برنامه مصاحبه با حمید /طالب /زاده.

میدونید خنده ام گرفت.یاد خیلی وقت پیشا وبحث اینترنتیم با یه ادم مجازی افتادم.
سر گیس وگیس کشی مثلا طرفداری از پاشایی.
یکی از قضآوتهاش این بود که ما خواننده ایی رو که باهمه سختی ها تو ایران میمونه وبرای طرفداراش میخونه رو بیشتر از فراری ها دوس داریم._استدلال ابکی _!

بعد میگن م ا ه وا ره بده.عزیزم بشین همه چی رو بخون وبشنوه وبعد قضاوت کن.

طفلک که با پای خورش نرفته که...خوب نیس ادم از بیرون گود ببینه وقضآوت کنه.اونم کسی که....بیخیال...خیلی دسترسی به همه جا نداره.

گاهی برای خواسته ها وعلایقمون دلیل لازم نیس.دوست داریم دیگه...ولی وقتی دلیل ابکی میاریم فهم وشعور خودمون بد زیر سوال میره.
/ 0 نظر / 30 بازدید