_ روزای اروم وبی دغدغه ام میگذره.دوتا پروژه تو سردارم که هرکدومشون رو تو دستم بگیرم بازده اش یکی دوسال بعده.

فعلن خیلی بهشون فک نمیکنم چون انجامشون منوط به تغییر شرایط الان منه .پس باید صبور باشم.گوشه مغزم گذآشتم چون هردوش رو دوس دارم وهدفم اند.


_من ادم صبوری ام .البته تو برخورد با مردم.چطوری؟؟ اینکه یه عده رو تحمل میکنم.با وجودی که هیچگونه خیریتی هم ازشون بهم نمیرسه.یعنی اصلا گیرشون نیستم.بسته به طرف میتونه این تحمل طولانی مدت یا چند سالی باشه !!
اینا اطرافیان ودوستان واشنا هستن .برای ادم ندیده ونشناخته !!همچین تحملی رو ندارم.
جالبیش اونه که تحمل میکنم یا گذشت میکنم یا اصلا خودم رو به اون راه میزنم.ولی اگه از طرف ببرم وقطع امید کنم تحت هیچ شرایطی سمتش نمیرم . اصلا وابدا....تابحال تو کل عمرم پیش نیومده که بعد این کندن وقطع ارتباط دوباره بخوام برگردم ورابطه برقرار کنم . جز سه مورد که هر سه تا خیلی بهم نزدیک بودن.میدونید هیچ ذاتی عوض نمیشه.

مهم نیس.مهم اینه که بعد این تحملم وکات کردنم جوری ام که انگار از اول این افراد تو زندگیم نبودند .همه خاطراتشون چی بد وچی خوب پاک میشه وچنان فراموش میکنم که بزور اسمشون یادم می مونه.


/ 0 نظر / 2 بازدید