بی ابی !!

 

 

1_  تازه از خواب عصری بیدارشده بودیم که تلفن زنگ خورد وخبرداد فردا تا عصری اب منطقه ما قطع ه.

همین چند وقت پیش بخاطر سرمای بی سابقه هم لوله تو حیاط ترکیده بود هم لوله اب اصلی تو خیابون.برای من بچه دار خیلی سخته .اب نبود شیشه شیرهاش رو بشورم.

 

2_ وقتی خبردارم خیلی بهتره.کمی اب برای فردا برداشتم.خودم هم اخر شبی دوش مجدد گرفتم .فندق نازنین هم دستشویی کرد!چی از این بهتر.ناهار هم درست نمیکنم وخلاص.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مریم خانومی

من که شیشه شوری ندارم ولی اگه ظرفها بمونه، یک شب تا صبح کوهی ظرف کثیف میشه. معمولا چند تا شل آب معدنی داریم که این جور مواقع کارمون را راه بندازه. ولی بیآبی با بچه کوچیک خیلی سخته. من هر دفعه موقع تعویض، دخملی را میشورم. دستهای خودم و اونو هم چند بار. حتی تصورش هم سخته