وقتی به تمام کارای روزانه اتون نمیتونید برسید ،وقتی برای خودتون ندارید،کارعقب مونده دارید ،کارا رو هم مونده و...کافیه فقط یکساعت از خوابتون بزنید.

کمی دیرم شده !!باید سریعتر بدوام .من به تمام اونچه میخوام ودرذهنم میرسم.

/ 0 نظر / 36 بازدید