باغ

باغ وشب موندن تو باغ همونقدری که فک میکردم خوش گذشت. _ از سه شنبه تا چهارشنبه عصری _شش خاتواده وسه نفر مجرد وسه تا بچه !!

با موزیک زنده وبزن وبرقص واب شنگولی !
والبته گیر یه گروه ب س ی ج ی که میخاستن تلکمون کنن ونتونستن وبیش از دوساعت مارو خراب کردند.ادم های عوضی وبی منطق خداروشکر که ختم بخیر شد وشد سوژه خندمون.

/ 0 نظر / 3 بازدید