مریضم

فصل بدی ه.مخصوصا اگه حساسیت فصلی هم داشته باشی.

بعد میمونی ایا حساسیت ه یا سرماخوردگی؟تا دوروز دمار ازروزگارت دربیاد تا دوزاریت جا بیفته وبگی عهههه حساسیت نبود ومریض شدم !


حالم خرابه ....میفهمی؟خراب ها

/ 0 نظر / 4 بازدید