فندق داری

 

 


_دیدم توالدرریدم اینجا مطلب جدید گذاشته .رفتم مطلب روخوندم .مطلبی که خودم خیلی کمتر از اونو رعایت میکنم ولی به خواسته ام میرسم_ دقیقا به حرفا ونوشته هایی که انجام داده تا به خواسته اش برسه ایمان دارم_بعد هم فضولی کردم ورفتم وبلاگش واین مطلبش روخوندم وگفتم شاید به دردتون بخوره

_از دید خودم تو خونه داری من ادم نسبتا نرمالی هستم.به نظرم عین قوانین یه کشورمی مونه .همه باید در همین حد باشن.ولی به نظرم ده دقیقه خیلی کم میاد.حالا نیم ساعت یه چیزی.همین الان هم با وجود پسرک شیطون ...شاید نتونم خونه رو تمیزکنم ولی تاجایی که بشه مرتب نگهش میدارم.
برای همین واقعا هر 5 روز نیاز هست که نیره جون بیاد.پسرک اهل جیغ وداد وزر زدن نیست .ولی واقعا تمام حواس من ومیخواد! کنارش می شینم وباهاش بازی میکنم وگاهی هم نگاهش میکنم که داره بازی میکنه.نه جرات دارم پاشم وبه کارام برسم ونه خیلی تونت اونم با لپ تاپ بیام_مگه یواشکی با گوشیم_درحد غذادرست کردن وشستن لباس واطو وکمی مرتبکاری...همین.

_داشت به سرم میزد که منم این برنامه رواجرا کنم.بعد میبینم چه فایده؟...من اونقدری تایم شخصی ندارم که بخوام همون رو حروم نظافت خونه بکنم.باورکنید صب درحددوش گرفتن وناهاردرست کردنه ..یه لباس بپوشم یا هرکاری غیر از این پسرک بغلمه یا کنارمه وداره کاردرمیاره.میره اینور میریزه میرم مرتب میکنم وباز میارمش فلان قسمت خونه که ببینمش.باز این قسمت رو میریزه.

_صب که از خواب بیدار میشم .اغلب مواد ناهارم از شب حاضره_ مثلا برنج پیمانه شده یا مرغ وپیاز ریز شده تو قابلمه ست _ سریع اونو میذارم وهمزمان هم زیر کتری رو روشن میکنم .در بیشتر مواقع تا میاد عشقولیم کش وقوس به خودش بده من یه دوش گرفتم !

سریع چای دم میکنم وبه پسرک یه شیشه میدم.دیگه روز من شروع میشه....بعد سه ربعی برای پسرک یه وعده غذایی میارم._ فک نکید غذارو میدم وخلاص !... انگاردارید به گجشگ غذا می دید مدت بیست دقیقه تا نیم ساعت_بعد کمی اشپزخونه مرتب می شه ومیزی که صبحونه خورده شده جمع میشه_ تو همین فاصله یا پسرک چهاردست وپا دنبالمه یا توروروئک اتیش میسوزونه _ ناهار پسرک رودرست میکنم وگاهی لباس تو ماشین میریزم در همین حد.

میام تو پذیرایی ولوازم بازی پسرک هم ولو می شه جلوش .همزمان هم کانال پرشن تون یا جیم جینیور کارتون پخش میکنه که صدالبته گلپسر دوخط درمیون نگاه میکنه_ بعد از بیدارشدنش از خواب پروسه عوض کردن پوشک داریم با اعمال شاقه. چون گلپسر گاهی نمیذاره وخیلی اذیت میکنه _باید باهاش بازی کنم .نه موبایل نه تلفن...دوس نداره خیلی اینا دستم باشه. بخوام از دوستام خبر بگیرم فقط تو این تایم ه یا گاهی عصر که تعریف میکنم کی.اونقدری نمیگذره ...از ساعت 12 یا 12 ونیم باز باید سرویس بدم به پسرک برای چرت نیمروزیش.
وقتی میخوابه انکار دنیا خوابه .چون کم خواب وخواب سبکه تو این تایمش نمیشه کارکرد.نهایت یه برنجم این موقع دم بشه که بیشتر مواقع میافته برای ساعت یه ربع به 2 یا همون 2.
تا وقتی پسرک خوابه _ بیشترمواقع این تایم توکریرمیخوابه _منم کنارشم وهی تکونش میدم وتنها کاری که میتونم انجام بدم نت گردی با گوشیمه.وای که بخوام کامنت بذارم...باید برم قسمت یادداشتها اونجا کامنتم رو بنویسم وبعد هم کپی پیس کنم تو کامنت دونی مورد نظر.
وقتی بیدار میشه یه وعده غذا میخوره ومنم سریع برنج دم میکنم.نه به این راحتی که مینویسم...مدام از کت وکول من پسرک بالا میره .به حدی که درست کردن مخلفات سر میز ناهار میمونه تا عشقولیم بیاد.

عشقولیم که بیاد پسرک بهش عین کوالا میچسبه .من میزرو حاضر میکنم وصندلی غذاخوری گلپسر وهمینطور غذاش رو...بعدناهار اکثرا من جمع وجور میکنم چون پسرک به باباش چسبیده.اونقدری وقت نمی مونه .اونم بعداز غذا وسنگین شدن.
نهایت ظرفا میره توظرفشور وزیر کتری روشن می شه ومنم کمی رو مبل لم میدم تا خواب گلپسر که بستگی به چرت نیمروزیش داره .گاهی ساعت 3 میخوابه وگاهی هم 5 بعدازظهرونهایت دوساعت میخوابه که توش دوسه دفعه ای هم شیرمیخوره._ قبل از خواب باز پروسه تعویض پوشک_
از خواب که بیدار میشم یه شیشیه به پسرک میدم ظرفاو جا به جا میکنم .خودمون چای یا میوه میخوریم .کمی بعدبراش غذا میارم وباز بساط کانال کارتون واسباب بازی براهه._ باز پروسه تعویض پوشک_یه وعده میوه بهش میدم .چون کم غذامیخوره دفعات غذادادنم بیشتره وتا شب هرچی بتونم بهش غذا ومیوه میدم .قطره هاش هم همین موقع بایدبهش داده بشه .تا شب...

شب باز چی میشه؟..._ گاهی یه چرتی هم این موقع داره _ اگه بریم بیرون که اکثرا بیرونیم پروسه حاضر شدن که خودش داستانیه اگه نریم پروسه اش عین ظهره وهمون کاراتکرار میشه._ بیشترمواقع من دست تنها_باز پروسه تعویض پوشک وراست وریست کردن کارای فردا وبعد هم لالای شب.

حالا این وسط دوش هرروز صب تابستونه اش روهم در نظر بگیرید یا یه روز درمیون الان که هوا سرد شده.
جزییات هم که خیلی زیاد.مثل چیدن وجمع کردن میز غذاخوری ، تمیز کردن صندلی غذاخوری پسرک .دستمال کشیدن وبعد هم جارو کشیدن و..
شب بعد12 یا یک شب شاید بتونم پای لپ تاپ بیشنم که خیلی مواقع گلپسر بیدار میشه ونمیذاره.اخه بچه ام خیلی تا صب منو چک میکنه وگاهی بیدار شدنش فقط برای اینکه منو ببینه وبغل من بیاد.
حالا ابن شبا یا نت میام یااطو کاری اونم اگه باز گلپسر تو خوابش هم منو ول کنه.
این وسط خیلی چیزا وجزئیات دیگه هم هست که حس نوشتنش نیست.

_ نصف این متن دیشب نوشته شد که گلپسر بیدار شد وحتی نشد یه دستشویی برم .بد قلق شده بود وتو بغلم خوابید_ نصفش تو چرت نمیروزی الانش وبقیه اش هم بیدارشد وبا کلی گیس وگیس کشی گذاشت مطلب رو تموم کنم.
اینا اون نیمه بود وگرنه بچه اونقدری شیرینه که اصلا یادت میره چقدر وقت شخصی برای خودت کم میاری.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید