مهمونی

 

*طبق معمول ولی ازروی عشق جمعه صب بعد از بیدار شدن وسرویس دادن به اون عشقولی وبعد هم به این عشقولی ولذت بردن خودم ! رفتم سراغ لباس ها .
نمیخواستم بغیر از لباس کار دیگه ای بکنم برای اینکه شنبه یکی میومد وخونه رو مرتب می کرد.

**این عشقولی گفت میخوای برات جارو بکشم؟...گفتم نه بیخودی خودت رو خسته نکنه وبشین با اون عشقولی صفا کن .همون روز برای شب دعوت شدیم .من واون عشقولی رفتیم حموم که برای شب اماده باشیم وبعدش هم یه ناهار خوشمزه با کلی سیب زمینی خلال شده سرخ شده اونم با چاشنی عشق برای این عشقولی درست کردم که لذتش رو ببره وکلی خوشش اومد.ظرفا که رفت توماشین رفتم که با اون عشقولی بخوابم که برای شب حسابی سرحال باشه.

***خداییش که اون عشقولی حرف نداشت وحسابی سرش با خودش گرم بود البته اگه پسر چهارساله صاحب خونه می ذاشت که این طفلکی ما یه نفس بکشه .چون کمی دیر هم اومدیم واون پسره هم مدام تو دست وپای اون عشقولی بود حسابی کلافه شده بود وبنای ناسازگاری رو گذاشت .به این عشقولی اشاره کردم کارش رو سریع تموم کنه که بریم .
گرما هم که بدتر از اون پسره !! خونه با وجود کولر حسابی گرم بود وخود من کلافه شده بودم.همین که از خونه زدیم بیرون اون عشقولی اهنگ خوند وخودش رو لوس کرد وحسابی شاد شد .

**** فردا شبش هم که بخاطر اینکه " م" می خواست بره مسافرت ومی خواست اون عشقولی رو ببینه رفتیم اونجا .البته شب قبلش افطاری داشت ومارو هم دعوت کرده بود فقط چون بعد از اون دوستمون دعوت کرد گفتم که خونه نازنین اینادعوتیم وقول دادم که بریم اونجا.
منم گفتم " م " کلی غذا داره ومیخواد بره سفر پس عیبی نداره که شب بریم اونجا وبهش گفتم افطارش رو بکنه که تا اون عشقولی از خواب بیدار می شه دیر میریم ، اون گرسه نمونه .

*****نگواین مابین هم برنامه مسافرت شون کنسل می شه. رفتم می بینم داره برنج صاف میکنه کلی ناراحت شدم وگفتم اگه میدونستم غذا درست می کنی نمیومدم _ طفلکی گناه داره بادهن روزه برای ما بی روزه ها غذا درست کنه خوووو_ تا دیر وقت اونجابودیم وحسابی اون عشقولی برای خودش بازی کرد وذره ای هم منو اذیت نکرد وبغلم هم نیومد !
خدا خیرش بده اونقدری ساکت واروم بود که وقتی به نق افتاد فهمیدم از خونه که بهش شیر وغذا دادم تا الان که حداقل سه ساعت گذشته هیچی بهش ندادم ._ از بس ماه وخوب وساکت شده اون عشقولی من _
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید