بخاطر فندق !

امروز وقت مشاوره داشتم.حقیقتش از موقع فوت مادرشوهرخواهرم دم دمای عید،که یکی از اقوامش ادرس این مشاوره رو داد نشده بود وقت بگیرم.
دارویی که مصرف میکنم_پیش دکتر رفته بودم _خیلی خوب بود تاثیرش رو هم خودم هم شوشو متوجه شدیم._ولی مشاوره رفتن یه چیز دیگه س.

تا اینکه شماره اش رو برداشتم ووقت گرفتم .قسمت خوبش دولتی بودنشه .ویزیتش یه چیزی تو مایه های مفتیه.
یه ساعت ور زدم وقرارشد یکشنبه بعد دومین جلسه ام باشه.
کلاس زبان عشق به کودک هم داره.سه جلسه.اونو هم میخام برم.
درکل راضی بودم.امیدوارم یکی از بهترین مامانهای دنیا بشم.
_بخاطر دعوا کردن فندق رفتم مشاوره...درسته خیلی کمه ولی چون شدتش زیاده برای پسرک خوب نیس.اصلا بچه عاقل که دعوا کردن نداره _

/ 0 نظر / 2 بازدید