نمیدونم چرا امروز یادم افتاد ؟!

 

 

 

 

_تا نیمه دوم سال 86 .ما رفتیم خونه اشون تهران .سه روز هم بیشتر نموندیم .براش یه ظرف خیلی خیلی بزرگ کریستال پایه داربردم.ظرفی که یکی دیگه برام کادو اورده بود .خیلی شیک بود .ولی خودم دوسش نداشتم .میدونستم طرف از تو خونه اش اورده _کارتنش خیلی داغون بود_ ولی خداییش رو می گم .اصلا نمیدونستم استفاده شده س.یعنی وقتی نگاهش کردم ودوبار تو کارتنش گذاشتم وحتی موقعی که برای دوستم خواستم ببرمش وکادو پیچش کردم اصلا اصلا متوجه این قضیه نشدم.وگرنه این همه سال...این همه بریز بپاش .لنگ یه کادو بردن دیگه که نبودم_

 اخه هر وقت اون میمود یا من می رفتم تهران کادو بهم می دادیم .

 

_اون دفعه مهرزاد خیلی پیله شد که این کادو رو چند گرفتی؟...خیلی پرسید .منم هی می گفتم مهرزاد این دفعه چرا سوال می کنی .چیکارداری؟...دیدم خیلی اصرار می کنه .منم همونی که بود رو گفتم .گفتم کادو رو برام اوردن.

 

_سریع ظرف رو اورد وبا استدلال بهم فهموند که ظرف استفاده شده اس.راست می گفت .حتی پایه ظرف رو چسبونده بودن .البته کارتنش خراب بود .ولی خیلی وقتا ادم از بیرون هم چیزی می گیره خیلی کارتنش درست نیست .پشت ظرف هم تو تمام برشهای کریستال جرم گرفته بود.واقعا من متوجه نشده بودم .

 

_اگه من بودم اصلا به روی دوستم نمیاوردم .با خودم می گفتم فلانی ( منظور خودم بودم ) وقتی مجرد بود کلی برام سوغاتی اورده .بعد هم که ازدواج کرد هر دفعه با دست پر میومده .شهرشون هم که می ریم کلی بریز بپاش داره .حالا که راستش رو هم گفته پس می فهمیدم اب از کجا گل الوده.

 

_بدترین کاری که کردم به همسرم موقعی گفتم که تو را برگشت به شهرمون بودیم .خیلی اقامون ناراحت شد .گفت کاش بهش می گفتم .می رفتیم یه کادو دیگه می گرفتیم وبه مهرزاد می دادیم اونو پس می گرفتیم !

 

_گذشت.... تا چند ماه بعدش اونا اومدن شهرما.به همراه کادوش صندلی رو اورده ود که قبلش ازم پرسیده بود از این صندل ها می پوشم .منم جواب منفی دادم .همین که کمی برام کوچیک بود_ما خیلی با هم صمیمی بودیم .دوسه تالباس مجلسی نو بهش داده بودم اونم دوسه تا لباس خواب که بهش کادو داده بودن واون دوس نداشته ! _

 

_بعد هم رفتن به حرم وشلوغیش رو بهونه کرد وبهم بی احترامی کرد_ اه..از همین مشهد بدم میاد میری حرم هرکی ب هرکیه_حالا خودش دوسه سالی ساکن اینجا بوده ومیدونه حرم زوارداره اونم ازهمه جا مخصوصاروستا وشهرستانهای اطراف.

 

_انگار یکی بیاد خونه ات .نتونه بهونه بگیره الکی بگه اه..چه همسایه بی کلاسی دارین.

کمی هم تعجب کرده بود از خونه زندگیم._ قبلش من مجرد بودم یه بار دیگه هم اومد بود من وهمسر تو خونه من زندگی می کردیم واین اولین باری بود میمومد خونه خودمون که مال خودمون بود_ فک می کردبایدعین خونه تهران اون هم کوچیک باشه هم خیلی مسایل دیگه...بماند...

 

_همین شد تنبان عثمان ...یادمه من حتی روم نشد بهش بگم مهرزاد این صندل رو که قبلا بهم نشون دادی ومن گفتم نمیخوام تو چرا اوردیش؟....من گذاشتم پای تمام اون خاطرات خوبی که داشتیم وچیزایی که برام قبلا اورده بود _ ب کم وزیاد هم کاری ندارم چون هرکی درحد توان مالیش یا توان شخصیتش یه کاری میکنه_

خلاصه یه دوستی همونجا تموم شد .

/ 0 نظر / 2 بازدید