کارای عید

 

 

_ خانومه که جای نیره جون اومده بود کمکم بدک نبود .کمی بیشتر میگیره وبه پای نیره جون هم نمی رسه ولی امید دارم بهتر بشه .تو شرایط منم بدون کمکی نمیشه وهمین هم غنیمته.

_برنامه ام اینه هر دفعه یه جا مرتب بشه .حالا هرقدر طول میکشه.اول از اتاق گلپسر شروع کردم وفعلا دوتا کشو وبالای کمددیواری وپرده اتاقش مونده.
وقتی همه جا مرتب وتمیز شد میرم سراغ جای دیگه.خدا کنه تا عید همه جا مرتب بشه.

_اخه این پسرک شیطون من وقتی میرم یه جارو مرتب کنم یه جا دیگه رو حسابی ریخت وپاش میکنه.برای یه ساعت کار مفید یه ساعت هم باید بیگاری کنم.به جاش به شیرینکاریهای تو دلبرو کردناش میارزه.یه عسلی شده که لنگه نداره.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید