مشت نمونه خرواره

من یه مرض دارم :)) نخند ...واقعا میگم.

مثلا میبینی از یه گروهی خوشم نمیاد به خیلی دلایل منطقی وهمه پسند ودلایل شخصی .بعد از قصد بارها وبارها سعی میکنم عقیده وحس وحالم رو ، رو این گروه صفر کنم ودوباره واردشون بشم وتشتشون کنم !


انگار که نخام تروخشک باهم بسوزن.بعد دوباره همون چیزای قبلی رو با شدت بیشتری تجربه میکنم .دوباره از فلان گروه متنفرتر میشم واونو برای خودم یه اصل میکنم.که بعله ...فلان دسته ال وبل اند.

البته این اصل فقط باعث میشه کمی زرنگتربشم وگرنه اصلی نیست که نخواد تغییر کنه .اخه متاسفانه هر دفعه. که باهرشخصی از اون گروه درتماس وتعامل قرار میگیرم باعث میشه اصلم محکمتر از قبل بشه چون واقعا همون دلایل قبلی رو برای نفی شدن از سمت من دارن !


بطور مثال وبرفرض من از ادم های فلان شهر خوشم نمیاد .چندین وچندصدبار اون مواردی رو که دوست ندارم دراین افراد دیدم.
باز عین کره اسب شاه عباس یه فردی از این شهر سر راهم قراربگیره دید قبلیم رو صفر میکنم وباهاش تعامل میکنم تا اون موارد دوست نداشتنی از سمت این فرد با شدت بیشتری خودش رو نشون بده.


مرض ه دیگه...گاهی خودم همچین افرادی رو انتخاب میکنم.شاید میخام بگم نه...همه این گروه عین هم نیستن.شاید هم برای خودم میخام فرضیه ام رو دوباره ودوباره ثابتش کنم وبکنمش یه اصل توزندگی و ارتباطم با اشخاص که بعله...مردم فلان جا فلان موارد رو دارن.

 

هرچی هست من بارها وبارها افراد مطرود شده از نظر شخص خودم رو تست میکنم _نه همون افراد رو ،بلکه ادم هایی از همون گروه رو _تا اینکه از اخربه خودم میگم دیدی فلان گروه،فلان تیپ وشخصیت ،مثلا فلان شهرو...همشون عین هم اند وفلان موارد ناخوشایند از دید من وحتی مواردی بصورت کلی از دید اکثر مردم رو دارن.

با اینحال این ایده وعقیده ام ثابت نیست وقابل تغییر ه وچقدر هم خوشحال میشم رو موارد منفی عکسش ثابت بشه ویکی از تواین گروه دربیاد کاردرست وکارستون بکنه !

مثلا من از مردم فلان شهر خوشم نمیاد.از افرادی با فلان تیپ مشخص وفلان رفتار وتیکه کلام خوشم نمیاد.


متاسفانه تابحال هرچی از همین گروه ها انتخاب کردم همون موارد گند رو داشتن وباعث شدن بگم مشت نمونه خرواره!/ 0 نظر / 31 بازدید