دوستان

 

 

1_ نبینم کیانا جون سردرگمی وسردوراهی موندی....یادت باشه دوسال پیش بهم چی گفتی. توهمون کیانای دوست داشتنی وقویی که من می شناسم. همونی که هرخواسته ایی رواراده میکرد به دستش میاورد.زندگی همینه ...میدونم که میگذره اونم به خوبی وخوشی

2_افرین مریم خانومی .کلی من رو سرذوق وتکاپواوردی.همون دیشب که نوشته ات روخوندم .گفتم فردا صب به پسملی نیمرو بدم هرچند که فقط دولقمه خورد.چقدر خوشم میاد از نوشته هایی که توش پرانژی مثبته .ادم رو به تکاپووتغییر میندازه.

3_ توکاما فید عضو شدم وهمه لینکا خودکار ازگودری رفت همونجا. ولی هنوز بلد نیستم باهاش کار کنم مگه پسملی میذاره . وقت وقت اونه وباید با اون بازی کنم الان هم که خوابیده بعد از اینجا باید برم شلوغ کاریهای دیروز مهمونی بودنم رو جمع وجور کنم. کی وقت میکنه خواهر

4_ خب سال 2013 وادم نباید از روزمرگیهاش بنویسه چون چیپه ...ولی میتونه دقیقا تو چهار جلسه دیدن کل پت وپوت زندگیش رو به باد بده واز همه چیزش بگه که نتونه جمعش کنه هیچ ...اصلا هم خاله زنکی وچیپ نباشه....اخیییییش

5_ یه دست وهورا برای همه برنامه نویس ها...این برنامه بلک لیست رو گوشیم منو یاد سیفون های خودکار میندازه !
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید