فعلا همینا

1 _دیروز روز خوبی بود البته بعنوان یه زن ویه مادر !! چون خونه مرتب و تمیز شد .لباس ها شسته شد وپسرک حموم برده شد واز همه مهمتر کارشماره دوش!! انجام شد .انگار یه باری از رو دوش من برداشته شد .2_ امروز با خیاط هماهنگ کردم. ازش خواستم حداقل یه دست لباسم رو اواسط هفته دیگه بهم بده.دوس ندارم بمونه برای چهارشنبه وپنجشنبه دم عیدی !یه دست دیگه هم عیبی نداره هفته دوم سال جدید بهم بده.
دوس ندارم هفته دیگه بدو بدو داشته باشم.اگه فردا ارایشگاه اوکی بشه اونو هم میرم .


3_ صب قبل از خیاطی رفتم دکتر.سفیده چشمم کمی زردرنگ شده . خیلی وقت پیش برای اولین بار همسری گفت ومنم جدی نگرفتم.
چندوقت پیش تو مهمونیم دکتر بهم گفت .وقتی داشتم جریان رو برای نفیسه تعریف میکردم اونم گفت تو مهمونی دورهمیمون متوجه شده.میگفت قبلا چشمم سفید وبراق بوده.
امروز رنگ چشمم بهتر بود _تو دوران روزای قرمز خیلی زردتر بود _با این وجود دکتر رفتم.قبلش هم یه سرچی تو نت کردم.

دکتر اطمینان داد چیزی نیس .با این وجود ازمایش داد.همین که تیرویید هم چک بشه ببینم بعد مصرف دارو بهتر شدم یا نه؟


4_ نفیسه میگه تو این هفته بریم خونه زهرا .روضه دارن.توتایم خواب فندقه.
همسری مریض شده .ماهم چندروزه جا همسری رو از فندق جدا کردیم. ظهرا وشبا خودم میخابونمش که با باباش فیس تو فیس نشه.مخصوصا که موقع خواب براش داستان هم تعریف میکنیم .تا جایی که شد تماسشون رو کم کردم که مثل دفه قبل فندق مریض نشه.
میگم اگه قرارباشه پسر وپدر. رو پیش هم بذآرم که بخابن خووو میرم ارایشگاه.
ما بچه دارها مخصوصا از نوع دست تنهاش کلی این دس اون دس میکنیم برای چایی رفتنمون .

 


5 _ نتونستم سودم رو از بانک بگیرم.چیزی لازم ندارم ولی اگه دستم بود میرفتم بیرون از فروشگاه هایی که پالتو وچکمه اف داشتن خرید میکردم.اخرسال خیلی اینکاررو میکنم. خیلی چکمه دوس دارم.حالا که اون پول دستم نیومده مجبور نیستم خرید غیر ضروری کنم ! 

/ 0 نظر / 2 بازدید