لحظه های ناب زندگیم

 

 

کاش ی دوست یا یه فرد نزدیکی می بود که با هم خاطرات مرور میکردیم. اونم قشنگ قشنگاش رو.

 

امروز پست ممو جان رو خوندم " پنج لحظه ناب زندگی " البته اونم از اینجا بازی رو شروع کرده بوده .

نمیدونم شب ِ ومن خسته ام وعجله دارم سریع برم پیش فندق یا واقعا مخم هنگ کرده که از دوران بچگیم لحظه نابی یادم نمیاد!!

 

_شاید خرید اون عروسک یا  اون دوچرخه خوشگل قرمز رنگ یکی از اون لحظه های ناب بچگی باشه .

 

_اونروزی که بعد از دوسه ماه ، منتظر اومدن نتایج بودم .همون روزی که زود از سرکار موقتی وتفریحی برگشتم خونه.ساعت 4 اعلام نتایج می شد ومن هی تو اینترنت اسم وفایمل وشماره وارد میکردم .پنج دفعه اسم خودم رو دیدم وجیک نزدم .تا اقامون اینا هم تاییدش کنه  به جرات می تونم بگم یکی از بهترین لحظات عمرم بود که هیچ وقت یادم نمیره.

 

_بعدیش وقتی بود که وارد فرودگاه ِ ...شدم .درسته از قبلش بلیط وهتل و...همه کارا انجام شده بود.کلی خرید برای این سفرداشتم .ولی با خودم گفتم تا وارد فرودگاه کشور مورد نظرم نشه اصلا فک نکنم همچین سفری در پیش دارم .نمیدونم این لحظه نابی یا نه ؟...( نه خیلی )...ولی واقعا اون سفررو دوست داشتم وبرام لذت بخش ولچسب بود. یکی از خاطره انگیزترین سفرای من واقامون اینا شد.

 

_شب اول تو بیمارستان رضوی .همون موقعی که برای باراول فندق رو دادن دستم .خیلی کوچولو بود .ولی خیلی خوشگل لای دورپیچش پیچیده شده بود.چشماش باز بود.باز وبراق وصد البته نافذ.اصلا نتونستم تا مدتی چشم از نگاهش بردارم.بی نهایت اون نگاه شیرین رو دوست داشتم .همین الان هم بهترین نگاه دنیا برام نگاه پسرک شیرین معصوممه.

 

 بعدا نوشت : دیدید خوابم میومده که مخم همکاری نمی کرده !

 

_ ده دوازده سال پیش جلوی یه سوپر محلی زیر یه درخت .داشتیم برای رفع گرمازدی نوشیدنی خنک می خوردیم .اونجا بهم قول داد هیچ وقت درحقم بدی نکنه .من وترک نکنه .غم رو دلم نیاره.گفت چی باهم باشیم وچی نه .همیشه پشتم می مونه ونامردی درحقم نمیکنه.

 

_ اونروزی که پسرک با کفش سوتیش تو پیاده رو خیابون در حین قدم زدن جیغ خوشحالی می کشید .همون روزی که هر قدمش همراه با صدای سوت کفشش وجیغ خوشحالیش بود .هنوز هم دیدن اون فیلم یکی از بهترین لذت هامه .

/ 0 نظر / 3 بازدید