فک میکنم نیروم رو زوال ه.نیروی مثبت اندیشیم،شاد وشنگول بودنم و هر حس وحال خوبی که داشتم.


قبلا هم مورد داشتم.اگه فرض کنیم ایده ال هر کسی نمره اش صد باشه من همیشه نهایت حس خوبم از ایده ال صد نمره ایم ،هشتاد بوده.


حالا به زور چهل ،پنجاهه.واین یعنی که از شرایط نرمال زندگیم حداکثر استفاده وشادی رو نمیبرم.

دیشب با همسری صحبت کردم.گفتم از یه سری حس هام خوشم نمیاد.اون بهم حق داد.گفت مال شرابط فعلیته.ولی من احساس خطر میکنم.


باید برم مشاوره.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید