غیر از اینا

 

 

 

 یه حسی دارم که گفتن نداره .یه حس گنده وگه !! خودم واقامون وفندقمون خوبیم.زندگی انگار رو روال ه .مثل روزای دیگه.

مشکل کاری برای اقامون هست که همیشه بوده .دو / لت سنگ نندازه سرراه مردم کی بندازه؟ همینه ....

یه چیزی غیر از ایناست.غیر از مشکل کاری اقامون

غیر از هوس مسافرت کردنش وهی از من رد کردنش

غیر از غار تنهاییامون که بدجوری دلمون براش تنگ شده

یه چیزی غیر از ایناست.

/ 0 نظر / 4 بازدید