ادم های...

 

 

دلم برات می سوزه


1_وبم رو خیلی دوس دارم تنها جایی که تونستم حتی بعد از پسملی حفظش کنم وبهش سربزنم وبه روزنگهش دارم همین وبم بود.
اوایل بیشتر حساس بودم .یادمه وقتی جزوصدوبلاگ نویس برتر شدم همین شوشو جان که اونجا همدم وعشقم بود کلی با خنده وشیطنت سربه سرم گذاشت وگفت چون همش صدتا وبلاگ نویس زن بوده توهم انتخاب شدی.
تعداد بازدید کننده ها وهمینطور تعداد کامنت خیلی خیلی برام مهم بود. ولی همه اینا تا قبل از 5 سال اول بود .بعدش به اینجا حس دیگه ای پیدا کردم .درسته که تعداد بازدید کننده ها می تونه خوشحالم کنه ولی اصلا درگیرش نیستم .شرمنده روی ماه بقیه دوستان ولی برنده شدن هم تو وبلاگ نویس های برتر پشیزی برام ارزش نداره .چون همون اوایل دیدم که وبلاگ هایی که یه ارشیو دوسه ماه داشتن وتعداد بازدیده کننده هاشون از انگشتهای یه دست تجاوزنمی کرد جزو نفرات اولیه قرار می گرفتن .اینجا شد فقط برای خودم ودل خوشی خودم که هیچ ایده ونظر و تعداد بازدیده کننده ای من ومایوس نمی کرد.
همین که بیش از ده سال تونستم جا عوض نکنم ویه جا ریشه بدوانم نشون میده که اصلا تحت تاثیر هیچ عاملی قرار نگرفتم .برای راحتی خودم واعصابم کامنت دونی روموقعی بستم که خیلی ها عشق کامنت گذاری داشتن اونم بخاطر اینکه هنوز برای مردم ما جا نیفتاده انتقاد با توهین فرق می کنه یا تا وقتی از ادم نظر نخواستن ادم احضار فضل وکمال درپیتی نکنه !
2_ وقتی وبلاگ دوس داشتنیم مسدود شد شکم فقط به دوجا رفت .یکی حسودان تنگ نظر اینترنتی که تعدادشون به انگشتای یه دست هم نمیرسید _ از رو ای پی ها مزاحم ونوع فیل بشکوناشون میگم _ یکی هم یه نفر که بعضی گوشه وکنایه های من به مذاقش خوش نیومد.
بذار بگم ...رفت وامد با دوست خیلی فرق میکنه تا رفت وامد با فامیل.با فامیل سالی ،ماهی یک بار هم بری وبیای وهر گندی هم که باشی می گن خب این عادتشه .مخصوصا اگه بیشتر مواقع تو پسر دار باشی وبقیه هم دختر داشته باشن.نمونه اش خانواده خودم.خاله بزرگم تا وقتی که برادر دومیم ازدواج نکرده بود یه اخلاقی داشت وبعدش هم یه جور دیگه .عموم هم همینطور... دوس داشت دخترش با برادربزرگم ازدواج کنه. حالا بزنه این وسط یکی پسرداشته باشه وهمه هم کلی دختررو دست مونده.
عزیزم هروقت تونستی با دوتا دوست درست ودرمون رفت وامد خانوادگی برقرار کنی درسته .اونجا معلوم میشه اقا یا خانوم خونه چند مرده حلاجه وهیچ وقت بخاطر کمبوداش ترس ازبرقرای ارتباط با دوست رو نداشتی درسته .خیلی بده ادم با همکاراش تنها بره بیرون ولی نتونه حداقل دوتا دوس داشته باشه که بتونه باهاشون رفت وامد خانوادگی برقرار کنه .وقتی ادم هیچی برای عرضه کردن نداشته باشه مجبوره با همسایه درپیتی که بچه بی ادب داره رفت وامد کنه که افتضاح بودن بچه خودش به چشم نیاد.یا بیاد با خانوم یه مطرب معتاد همنشین بشه که بتونه کلاس تحصیلات در پیتیش رو براشون بیاد...عزیزم خیلی کارداره که با کلاس بشی.باید هم با این افراد دررابطه باشی... تازه با همونا هم نمی تونی ارتباط خوانوادگی برقرار کنی.فک میکنی تو این رفت وامدها مردم بیشتر به گند بودن اخلاقاتون پی میبرن..فامیل که همش قربون صدقه ادم میرن وفک میکنن پسر یا دخترشون حرووم شده .فقط اینجاهاست که مقابلت یه ایینه گرفته میشه وکمبوداتون مشخص میشه .
یادت باشه من مرتب تر از فکر تو ام .هشت سال ارشیو وب قبلیم رو دارم ودوسال وسه ماه بعدیش رو هم به دست اوردم ....یه جات سوخت ...نه ؟
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید