خاله بازی !

موقعی که اومدیم اینجا مامانم میگفت مشهدیا مدلشونه تا نگی بیان خونه ات خونشون نمیتونی بری.خاله بازیه.یه بارتو یه بار اونا .بماند که الان اونقدر شرایط انگار بد شده که این قضیه یه بار توبیا ویه بار ما همه جایی شده.

همه سرد وکم رفت وامد شدن .فک نکنید گرفتارن یا خیلی تدارک انچنانی می بینن...نه.ولی بی مرام شدن.یه بنده خدایی هس که تو رفت وامدمون خیلی خسیسن.به ما مربوط نمیشه ولی گاهی همسری از خونه اشون گرسنه میاد بیرون _مدل همسری منه...اگه خورشت یا مرغ و...اینا کم باشه نمیتونه برنج رو خالی بخوره که حداقل سیرشه_اونقدر کم خورش یا مرغ درس میکنه (مرغش هم معلوله چون فقط تکه سینه توشه ) که به دولقمه اول ادم تموم میشه.مهم نیس.ادم به دل خوش جایی میره.فقط خاستم بگم که خیلی هاشون سخت که نمیگیرند خیلی هم اسون میگیرن بعد فاصله دعوت ما تا دعوت اونا به بیش از شش ماه یا بیشتر میرسه.هم ما میریم خونشون تو اولین فرصت بعدی که نهایت یه ماهه چطوربشه سرمون خیلی شلوغ بشه نهایت به دوماه نمیرسه دعوتشون میکنیم.

 

 البته این مدل خاله بازی یه حسن هم داره.دو ماه مونده بود به تحویل سال 93 خونه یکی از دوستان دعوت بودیم.چندتا مورد پیش اومد وبعد هم یه حرف بی نهایت بی ربطی زد ومن هم افتادم رو دور اینکه فعلن دوروبرم نیاد. تا این مدت طول کشید .اینم یه مزایای یه بار بیان ویه بار بیایم مشهدیا.
حالا همسری یه بار گفت عید دیدنی بریم خونشون.چون بزرگترن...خندم گرفت...به روم نیاوردم.من باید اونا رو یه بار بگم بعد بتونیم خونشون بریم !

خودم رو اماده کردم برای جواب دادن به زنه.
دوست همسری حرف نداره ولی همسرش گاهی تیکه میندازه. از نوع زندگی شروع کردن من وهمسری وبعد هم تداوم داشتنش اونم به خوبی خیلی خوشحال نیس.

/ 0 نظر / 4 بازدید