خانومه خونه زرنگ

_ تصمم گرفتم هی زرت وزرت ! با موایل تو نت نیام .فک میکنم کلی کار میشه توهمین تایم ها انجام داد.وقتی با موبایل میام که نمی تونم یه پست بذارم وفقط نت گردی میکنم .اگه برای این کارام یه تایم خاص بذارم بهتره .یا حداقل بعد از انجام کارام .اینجوری همه چی سر جای خودش میمونه.

_امروز بهترم _ دیروز بعد از اون پستم حساسیتم گل کرد وگل روزم با ریزش اب بینی ( گلاب به روتون ) سپری شد.

_ امروزصب که بیدار شدیم یه صبحونه دادم این عشقولی بخوره .گفت شاید ظهر نیاد. بااین حال برنج خسیوندم وگوشت چرخکرده هم گذاشتم بیرون برای کباب تابه ای.

_ عجله نکردم که به اون عشقولی صبحونه بدم .کمی بعد بهش دادم که میلش بکشه .بعد هم دوتایی رفتیم دوش گرفتیم .دست به موبایل نزدم وبه جاش لباس ریختم تو لباسشویی .ازاونور پیراهن های این عشقولی رو اطو کردم .

_بعد هم گوشت رو با مخلفات ریختم تو غذاساز که اگه اون عشقولی خوابش برد سر وصداهام رو انجام داده باشم.برای اون عشقولی هم غذا گذاشتم وبهش یه وعده غذا هم دادم که دو وعده غذاش رو تا خواب قبل از ظهرش گرفته باشه .

_الان اون عشقولی خوابه ومنم گفتم بیام تونت بعد میرم سر دم لاک های رنگ پریده دست وپام .واقعا موبایل دستم نگرفتم کلی کار کردم هاااا.این اطو کاری ها همیشه به شب موقع خواب اون عشقولی می افتاد ولی حالا انجامش دادم .

همین دیگه روزگار می گذره یا با ریزش اب بینی یا بدون اون !
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید