_ دیروز عصر رفتم پیش دکترعمومی خودم.دوسه ماهی میشه ارنجم ضرب خورده وبعدازاون هرزگاهی درد میگیره. یه درد کشنده.
برای کم خوابی یه ماهه پسرک هم بهش گفتم.پسرکی که سابقه گریه توخواب رونداشت.خداخیرش بده .دستش طلاس.پسرک دیشب عین یه پیشی کوچولوخوابید.

_من ادم ذاتا کم خوابی ام.ولی تواین یه ماه همش میگفتم کاش بتونم فقط 4 یا 5 ساعت پیوسته پشت سرهم بخوابم.دیگه این همه خسته نبودم وسرحال تربودم.حالا امروز...از 6 صب بیدارشدم_جنبه خوب خوابیدن پسرک شیرینم رونداشتم_تو رختخواب موندم .ولی بعد از یه ساعت بلندشدم ولباس های شسته شده دیروز وهمینطور لباس های بیرونمون روجمع وجورکردم.یه بسته ماهی هم گذاشتم بیرون.الان هم اگه همچنان دوتا عشقولیهای زندگیم خواب بمونن .میرم سراغ اطو کاری_کارای بیصدا!!_
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید