من واقامون اینا وزندگیمون

 

 

1_ تو هرزندگی یه اداب ورسومی هست وگاهی کم شدن دوسه تاموردش اونم برای طولانی کافیه که دلخوری وسردی بوجود بیاره.

خب من زن گرم وخودجوش ! پرسروزبونی تو ابراز احساسات هستم وبرعکس اقامون اینا هستن.البته زبونش برای بیرون خوبه وتو خونه اش هم من وکشته !نیشخند

 

2_همیشه گفتم اقامون اینا برای همه ننه ست وبرای من زن بابا.دست دفاعش از همه خوبه .این موضوع هم ربطی به خانواده ، فک وفامیل ودوستاشون نداره .بگو ازبقال کوچه .ایشون دفاع میکنن از خود راضی.

 

3_ غیر از اینا ویه سری مسایل دیگه  ،اومدن فندق هم یه علت ه.من دایم خسته ام.انرژی زیادی ازم گرفته می شه .مثل قبل نمیتونم خونه رو با سرزبون خودم گرم کنم .حالا انتظاردارم اقامون اینا هیزم بیار زندگیمون باشن که تبعا ذاتشون این اجازه رو نمیده.مسایل مالی هم برای همه هم هست وبرای ما کمی بیشتر_ چون اصلا اکتفایی به خانواده ها نداریم _ شده مزید علت.

از همه بدتر من هیچ استراحت شخصی بدون فندق ندارم .یعنی درهمه حال وهمه جا فندق عین کووالا بهم چسبیده.

 

4_یه مهمونی معمولی ویه صندلی افتادن رو بینی فندق وبعد هم چشم غره اقامون اینا تو مهمونی_ که گفته من رو مبنی بر اینکه بریم وفندق رو ببریم دکتر فقط بریم شنیده  _ جداخوابیدن شبش ونصف روز کلاس رفتنش وبعدظهر هم پرباد بودن وحق دادن به صاحب خونه که شاید ازاین حرف من ناراحت شده باشه .اونوقت نادیده گرفتن استرس من وزر مفت زدن همسر صاحبخونه درمورد قوم همسری ومن و...کلی دلیل ریز ودرشت .منجر به طوفانی بشه که من هیچ رقمه ازش کوتاه نیومدم که نیومدم.

روزای بدی بود.ولی فک کنم علی الحساب هردومون سر بلند ازش بیرون اومدیم.

اقامون اینا میخواد بیشتر بهم توجه کنه ومراقب سلامتی من باشه.گاهی فندق و شده یه ساعت مهدبذاریم.یا ایشون ببرن سرکارشون._ خیلی از کارای خونه روواقعا کم کرده بودم _ وخلاصه هرجورشده این پروسه فندق داری روو با تنش کمتر طی کردن.

دادن اصل وفرع پول من البته کم کم _ رو اصلش حرفی نداره اون فرع داره مخش رومیخورهنیشخند _ واین وسط زدن سه دونگ بقیه خونه به نام من _البته چون تورهن ه وکالت فروش بلاعزل داده _ به من برای حسن نیت .خیلی از تنش این دوماه اخیر من رو کم کرده.

امیدوارم موفق بشیم .

/ 0 نظر / 2 بازدید