1_ یکی دو شبی می شه که کتاب نخوندم .یا خسته بودم یا حسش نبود یا دیگه خیلی دیر وقت می شد وترجیح می دادم رو تخت ولو شم حتی اگه خوابم نمی بره !

 

2_ دقیقا همین مقدار شب هم خواب پریشون دیدم .حتی خواب های بعد از ظهری  هم پریشون بود.خوابهای پر سر وصدا شلوغ و...

 

3_ شش ماه از سال هم تموم شد .به همین راحتی وبه همین سرعت .نیم ساااااال !!

خوشحالم که هوای خنک پاییزی درراه ...خیلی خوشحالم .

/ 0 نظر / 4 بازدید