__ هوای دیروز ظهر عالی بود.گلپسررو بردیم پارک محلی که کل شش ماه بهاروتابستون هر شب اونجا میبردیمش.با این تفاوت که خیلی بیشتر ذوق کرد وبیشتر دلش میخواست اطرافش رو کشف کنه وراه بره !
ناهار هم همونجا یه فست فودی خوردیم وگذاشتیم گلپسر تا جایی که می تونه لذت ببره.

_ امروز صب که عشقولیم تا ظهر کلاس داره.هر کاری کردم که کل امروز رو مهمون داشته باشم وخواهری بیاد اینجا نشد._ خواهرم کارداشت وعصری جایی دعوت بود_
خواستم دیشب برای شام مهمون داشته باشم که کمی خوابمون بهم ریخت ودیدم نمی شه وهمین که کمی برای مهمون دعوت کردن دیر بود که بجاش ظهرش پسرک رو بردیم پارک .

_عشقولی بیاد در حد ناهار خوردن وقت داریم.بجاش عصری بعد خواب پسرک وخوش اخلاق شدنش میریم بیرون هم فال ه هم تماشا.هم ددر ببریمش هم کمی خرید دارم.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید