تولد

طی یه عملیات انتحاری تصمیم گرفتم برنامه هرساله تولد رو بگیرم وخرابش نکنم!

کو تا اخر تابستون وبرنامه فندق.
روز نظآفت بود وعصری بعد از خاب جارو ویه سری کارای تمیز کاری مونده بود.سریع کارا رو انجام دادم وبا فندق زدیم بیرون.
کیک وشمع وکادو.
تو این فاصله مهدی هم اومده بود خونه ودوش گرفته بود.
یه تولد جمع وجور.

/ 0 نظر / 3 بازدید