کار نشد نداره

_از نظر من هیچ کاری نشد نداره.درسته تغییر ذات سخته ولی تاحدی میشه اصلاحش کرد.

_ درکنارش انجام دادن یا ندادن یه سری کارا که عادت های شخصیه ، اصلا تو کتم نمیره یکی بگه نمیتونم فلان کاررو انحام بدم، یا من عادت دارم اینجوری باشم ، یا اونجوری نباشم.

_فک نکنید صدای خودمم هم از جای گرم درمیاد .نخیر... .چون تو اکثر شرایط بودم .میدونم که اگه ادم بخاد ومدیریت کنه وکمی هم روش فشار بیاد ،کارنشد نداره._ خودم خیلی سال پیش دو شیفت میرفتم سرکار ومابین شیفت کاریم درس میخوندم.

_خودم نزدیک به چهارسال تموم حتی یه ابکش رو با دست نشستم.وقتی ظرفشوم خراب شد داشتم دق می کردم .تو مدتی که بیان ببرنش تعمیرگاه ظرفای خونه رو بسختی تو چند نوبت میشسم.وقتی تو تعمیرگاه بود چون میدونستم بزودی درست میشه ومیاد دراغوش گرم خانواده !ظرفای کثیف ناهار وشام رو راحت تر میشستم.
جالبه که از وقتی به اغوش گرم خانواده! اومده فقط چندبار توش ظرف گذاشتم.تازه من ذاتا ادم راحت طلبی هستم.


_من هیچ رقمه رو زمین نمیتونم بخوابم .امکان نداره تو خونه جایی بغیر از تخت خوابم ببره.ولی خیلی جاها بوده که تختی درکارنبوده ومنم بعد چندروز عادت کردم دیگه.

_من عاشق خواب ظهرم.بعد ناهار بیهوشم ها.ولی یه مدت بخاطر بعضی کلاسهای یونی ،یه مدت هم کلاس بسکتبال دقیقا کله ظهر میزدم بیرون.

_درسته فندق خیلی بهتر از قبل شده.ولی وقتی فندق هم نبود من حداقل ماهانه یه کارگر داشتم.موقع فندق که افتضاح بود .اوایل یک روز درمیون ،بعد دوبار درهفته ،بعد پنج روز یکبار وهفتگی واز اخر هم شد دوهفته یکبار که یه کمکی برام بیاد.الان هفت هشت ماهه هیچ کمکی نگرفتم.اونم من راحت طلب ،جون دوست ،راحت خور !:))))

میخام بگم عادت عوض شدنیه وهیچ کاری نشد نداره.

/ 0 نظر / 88 بازدید