شبانه

_ هنوز صدای زنگ دار وشیرین پسرم از تو اتاق خواب به گوشم میرسه .داره مخ باباش رو خالی میکنه وقصه گوش میده.

_ منم ویه سردرد خفیف ویه اشپزخونه بهم ریخته ویه روز نظآفت درپیش.
نصف خونه امروز غروب تمیز شده که کارفردام راحت ترباشه وتا ظهر جمعش کنم !فردا عصری جوجو رو ببرم شهربازی.


_ یکی بهم می گفت ادم باید رک حرف بزنه.من موافقم ولی نه تو همه موارد.
بتظرتون ادمی که دایم تو حرفاش چرت میگه ارزش رک حرف زدن داره یا کات کردن وکمتردیدن؟

_ من همش اشتباه میکنم وفک میکنم مردم بر مقدارعقل وشعور خودشون واقف اند .
ولی اصلا اینجوری نیست.

_دوشنبه باهاش حرف میزنم وکل دلایل رو میگم !

/ 0 نظر / 34 بازدید