خوش گذشت

1_مهمونی پنجشنبه درسته که یه افطار دوستانه بود ولی بهم خوش گذشت .هوا گرم بود ولی بخاطر باغ ودرختاش واینکه توجای ییلاقی مشهد قرارداشت حسابی هوا مطبوع تر از داخل شهربود.
بعد افطار وموقع برگشت یه سری هم رفتیم خونه خواهرم .

2_روز جمعه هم که روز گشاده بود .نه ناهاردرست کردم نه شام .شب هم گلپسررو بردیم هواخوری وبعد کمی ماشین سواری رفتیم کیان سنتر که گلپسر مغازه ببینه.دوسه تا شال خوشگل پسند کردم حیف که رنگ زرد نداشت .رنگشون درست رنگ پارچه مانتویی بود که تو خیاطی دارم _ خیاط می گه سبز کله غازی !!_ سبز وابی قاطی که بیشتر به سبز میزنه وخداییش خیلی خوشرنگه ومن فک میکنم ستش بازرد بهتره .کفشش هم که قبلا گرفته شده وفقط کیف مشکی ورنی مونده که بگیرم شاید هم ورنی زردبگیرم اخه دوتا کیف شب مشکی دارم.

3_خدارو شکر بعد از یه هفته بی غذایی وتقریبا اسهال بودن گلپسر از روز پنجشنبه حسابی رو به خوب شدنه ونسبتا غذاش هم خوب شده واون دندونی که این همه اذیتش کرد هم دراومد_ دندون چهارم تو فک بالا سمت چپ _
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید