فندق تازه من

 

 

امروز صب تا حاضربشم ویه سیب زمینی برای فندق درست کنم فک کنم نزدیکای ساعت 12 بود که به قصد هواخوری فندقمون از خونه زدم بیرون.

اقامون اینا هی میگه این فندق دووم نمیاره تو خونه .خداییش هر شب بیرون میره .روزای گرم هم تصمیم گرفتم صب هم بیرون ببرمش .دیگه من چیکارکنم؟

عصری هم خیلی باهاش بازی کردم .جدیدا برق اتاقش رو روشن میذارم که به هوای کلبه اش وبازی با یه سری اسباب بازیها بره اونجا وهی تنوع بشه براش.باز ساعت ده ونیم  شب _ دلش برای باباش تنگیده بوده _دست منو گرفته وبرده پشت در اپارتمان که یعنی براش بازکنم که بزنه بیرون .بغل

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم خانومی

امروز به نظرم کمی خنک بود.. بیرون نبردمش.ولی چند روزی که آفتابی تر بود ما هم رفتیم ددر دودور. چند ماه پیش که دخملی کوچیک تر بود براش یک حباب ساز خریدیم. اون شب دخملی کمی نگاهش کرد ولی خیلی ذوق نکرد و حباب سازه افتاد گوشه کشو. تا چند روز پیش که داشتم کمدهاش را میتکوندم!!!! دوباره دیدمش. و براش حباب ساختم. نمیدونی دخملی چه ذوقی میکنه واسه حباباش. برای فندقت بگیر تا کیف کنه.[هورا]

هم آوا

باز خوبه یک دونه رو می تونی خودت تنهایی ببری بیرون اما من باید حتما یکی باشه بتونم ببرموشن بیرون