برنامه های ناتمام

 

 

_کلی برنامه برای امروز داشتم وباید از دیشب اوکی می شد که نشد.
_ قرار بود صب عشقولیم منو ببره سمت خونه خواهری که پسرک رو بذارم اونجا وبرم یونی برای کارای یه سال عقب افتاده ام .این به شرطی بود که حداقل خیاطم هم مانتو رو به پرو رسونده بود یا ثمانه عصری خونه می بود که از خونه خواهری سمت عصری یه سر برم دیدن دخملی تازه به دنیا اومدش .

_دیدم از کارایی که میخوام انجام بدم فقط کارای یونی میمونه بیخیالش شدم زنگیدم به الهه که در جریان باشه نمی تونم برم واگه خواست خودش بره سراغ کاراش. که اونم گفت صبر می کنه تا با هم بریم .

_اخه فقط دوروز در هفته می تونم برم اون سمت .یعنی این دوروز برام اسون تره !.متاسفانه حال مادرشوهر خواهری هم خوب نیست وبا خودم گفتم هر چه زودتر کارای یونی رو انجام بدم بهتره که نشد .از قبل از ماه رمضون تونیکم بخاطر کمی پارچه تو اون یکی خیاطی مونده .قصدم این بود که صب برم یونی .اوایل عصری برم پارچه بگیرم ببرم اون خیاطی وقبلش هم برم پرو تو این یکی خیاطی وبعد هم برم دیدنی دخمل ثمانه وشب هم یه چرخی همون حوالی بزنم که اخر مغازه وفروشگاه وخریده !...شب هم برم مانتوم رو بگیرم .قرار بود برای پسرک هم یه شلوار مخمل چهارخونه بدوزه برای اون کت تکش !_ اووووووف چه همه کار _.خب نشد دیگه .

_صب فهمیدم حال مادر شوهر خواهری رو به وخامت ه .ظهر عشقولی اومد بهش گفتم خیلی ناراحت شد .تصمیم گرفتیم سریع حاضربشیم وبریم بیمارستان .دیر بود ولی می دونستم که می تونیم .میز ناهاررو جمع نکردم دو سوته خودم وپسرک روحاضر کردم ویه شیشه هم براش برداشتم ورفتم بیمارستان رضوی .خدا همه بیماران روشفا بده .خیلی جوونه امیدوارم خوب بشه .
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید