امتحانش ضرری نداره

هرچی میخام پرت وپلا ننویسم نمیذارن که...


من همیشه گفتم برای اینکه بفهمید یه اخلاق ناخوشایند یه نفر _ناخوشایند از نظر خودتون _اخلاق طرفه یا فقط برای شماها بلده .به قول معروف مرگ خوبه ولی برای همسایه شما هم همون کاررو انحام بدید ببینید خوشش میاد یا نه ؟اگه اخلاقش فرقی نکرد بدانید واگاه باشید طفل معصوم اون کار اخلاقشه ودست خودش نیست وبراش هم مهم نیست دیگران اون اخلاق رو دارن یا نه ؟
ولی همین که لب به اعتراض گشود بدونید موزماربازیش بوده وخوب واقف بوده داره چیکار میکنه.

باورکنید عالی جواب میده .

/ 0 نظر / 26 بازدید