کارای مهم وعقب افتاده !

گاهی ته دل ادم یه استرس و دلشوره حسابی ه.برای اتمام یه کار مهم.میدونی هیچ کاری نیس که شروع بشه ولی تموم نشه.میدونی...ولی حس دیگه.

چه دلشوره ایی دارم.کارای کاغذ بازی وبرو اون اتاق واز فلانی امضا بگیر.
اوووف

/ 0 نظر / 3 بازدید