_پسرک عین فرشته ها خوابیده اونم نه سرجای خودش .افقی خوابیده وتا حوالی جای منو گرفته !

_از بیرون وددر ودور دور دادن ، جاتون خالی شام خوردن وکمی خرید کردن برگشتیم.کمی خریدا رو جابه جا کردم . زیر کتری روروشن کردم ورفتم گلپسررو خوابوندم والان هم بعد از خوردن چای اومدم اینجارو آپ کنم.

_من چندین ساله شامپو بدن استفاده میکنم بیش از ده دوازده سال ه.ولی یه مدته که صابون لوکس میزنم .چند وقت پیش لبخند جون از دوتا شامپو بدن اوه نوشت که امشب موقع خرید چشمم بهش خورد ومدل کاکائوش رو گرفتم وکلی شوق دارم برای دوش فردا ! اخه از همین الان بوش دیوونه ام کرده.

_ سر شب عشقولیم زنگ زده که برای پنجشنبه شب مهمون دعوت کرده .میگم خوب کاری کردی.اینروزای تعطیلی اینجوری تو خونه اش هم ادم عزا میگیره چه برسه بره بیرون .بهترین کار دور هم بودنه .
از اونجایی که حال مادرشوهر خواهری بده .میخوام اونا رو هم دعوت کنم که شوهر خواهرم کمتر غصه بخوره وروحیه اش عوض بشه.

_چهارشنبه بعداز ظهر هم که نیره جون میاد واین خودش دلگرمی وخیالم برای شب مهمونی از بابت نظافت خونه راحت ه.

_تو خونه ما به ندرت یه چیزی خراب میمونه .دست عشقولیم هنرمنده ونمیذاره چیزی خراب بمونه .با این وجود اینروزا تایم کم میاریم .گفتم به جای هی گفتن. لیست کاراش رو بنویسم وبزنم رو یخچال که خودش ببینه وهی کم کم کار رو انجام بده.البته ایده اش رو از الهام گرفتم .

_ مثلا از دیروز نمیدونم کدوم ادم با سوادی به باکس سیم های تلفن دست زده وتلفن خونه قطع شده ولی مگه وقت شده عشقولیم بره پایین وسر سیم ها رو وصل کنه .میگه وقتی میره پایین منم باید بالا با موبایل بهش خبر بدم که تلفن وصل شد واینه که الان دوروزما تلفن نداریم....هااینه !!
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید