یخزده ام

 

1_حال وروزم بدتر از سرمای اینروزاست.گفتم کاری کنم که حداقل روزای فندقی گرم مردادی بشن.

 

2_دیشب فندق رو با دعوا خوابوندم .یعنی این بچه ها دقیقا برعکس می شن.شب قبلش خوب نخوابیده بود .ظهرهم درست نخوابید وخوابیدنش افتاد به دیر وقت .این شد که شب هم سر موقعش نخوابید .بشدت خسته وکلافه وخواب الود وصد البته ناراحت از دست اقامون اینابود که ترکشش خود به فندق.

بعدش که خوابید منم اشک ریختم وخودم رو لعل ونفرین کردم .روزای بدی دارم.ولی حق ندارم فندقم رو ناراحت کنم.

 

3_ صب دیر بیدارشد.تا اب دونی بهش بدم .لباس بشورم .یه سری ظرف بذارم تو ظرفشور ودوش بگیرم دیر وقت شد.گفتم ببرمش خونه خواهری حداقل دل فندقکم باز بشه.صحبت معمولی منو درک میکنه .حتی وقتی اروم وبی صدا باشه می فهه محتوای حرفم چیز خوشایندی نیست .دیگه همین می شه .چنان بدقلق میشه وبد خلق که نمی تونم جمعش کنم_ بدون کوچکترین داد وبی دادی دارم ناراحتیم رو برای یکی تعریف میکنم ایشون متوجه می شن.انگار کلمات بد رو کاملا تشخیص میده_

 

4_ شادی وخنده فندقم هم ارومم نکرد.خدا خیر بده شوهرخواهری رو که حسابی با فندق بازی کرد وخندوندش.بعد هم که فندق رفت دنبال دوتا خواهرزاده هام.

عصری به بهونه جوراب خرید زدم بیرون.خواهری هی اصرارکرد برم بیرون وهوابهم بخوره.جوراب ولباس توخونه ای برای فندق ودوتا لاک ویه چکمه ساق بلند وبلوز وشال رینگی و...ماحصل این به بهونه جوراب خریدن بود !!

 

5_ ولی هیچی دل ناارومم رو اروم نیمکنه.به اقامون اینا گفتم فعلا دوروبرم نپلکه.نمی تونم از چیزی گذشت کنم.حالم بده.اونم کوتاه نمیاد.میدونست من زن ازاده ای هستم.وقتی زنی تو مدت هشت سال ازدواجش هنوز از جیب خودش خرج میکنه باید بدونه خوار وخفیف نمیشه .احترام گذاشتن و شوهرداریم زبون زد هرکی میشد که مارو می دید.خونه مرتب ..اراسته...بچه تمیز همه چی اوکی...خب ...نمیتونم بگم زندگی بالاوپایین داره.برای نگه داشتن من هیچ خواسته ایم رو براورده نمیکنه.منم کوتاه نمیام دیگه.

نمیگم خداکنه درست بشه .امیدوارم همونی بشه که دل من اروم بشه !!

/ 0 نظر / 2 بازدید