من وخاله جوووونمون !!

 

 

 

بقیه دوزاری کجمون رو اقامون اینا صاف کردن !من یاد گرفتم که همیشه بگم مهمون حبیب خداست وروزیش رو با خودش میاره.

وقتی اقامون اینا گفت برادرم قراره هفته دوم عید بره سفر ومطمئنه از سری قبل خواهرم هم خاله ام رو می پیچونه !دیدم یه هفته رو نمی تونم بگم مهمون حبیب خداست.

والا از شما که پنهون نیست.من دو خط درمیون اشپزی میکنم .پسرک رس منو کشیده ...بیشتر از قبل وقت میخواد .میدونید که ...بحدی رسیده که حتی میخوام بعد عید مهد ببرمش _ البته اولش در حد یکی دوساعت اونم با حضور خودم _بعد یه هفته یه مهمون نچسب بیاد .منم با بچه کوچیک وسخت گیرم .

همین الانش کلی با اقامون اینا کشمکش دارم .گاهی درست می شیم وگاهی نه _ قراره بعد تعطیلات یه مشاوره برم _ خلاصه تو این اشوب روحی وروانی و بچه داری وگاهی تنش داشتن بین من وهمسری این مهمون نچسب یه هفته ای که بعد از نه ماه تازه یادمون کرده نوبره .

منم ساده ...همون  اولش گفتم من با بچه کوچیک کجا می تونم برم ؟....شوشو گفته بریم کیش ولی من قبول نکردم.حالا موندم برای پیچوندن .کاش درحد یکی دوروز بمونن .ولی اگه هیچ کسی نباشه حتما میخوان کل یه هفته رو خونه من باشن .این برام واقعا سخته .

/ 0 نظر / 6 بازدید