تلفن

_به این جمع خواهرم کم بود که اونم اضآفه شد.البته جریان مال دوسه ماه قبل عید وخوده عیده.میخواست پنهونکاری کنه که اونم نشد.
این مساله اونقدر برام مهم بود که از یه مشاور پرسیدم.درسته همه اطرافیانم اینجوری نبودن ولی بازم تعدادشون کم نبود.بغیر از کارگرم که جماعتشون خراب اند واخلاق وادب ندارن، بقیه ادم های تحصیلکرده بودند .وقتی بهم گفتن کل اطرافیانم هم اینجوری باشن، این اونا هستن که تو این زمینه مورد دارن نه من ،خیالم راحت شد.

تووایبر هم من ، هم دوستام شرایطشون رو گفتن که سو تفاهم نشه.
من بچه دارم ویهو غیب میشم.یا گوشی میفته دستش وبرای هم شکلک وصدا میفرسته. اینا فرق میکنه.چون شرایط همو میدونیم وبهم اطلاع دادیم.
خیلی فرق میکنه با تلفن جواب ندادن.

/ 0 نظر / 2 بازدید