_ پنجشنبه شب به هوای ددر بردن گلپسر وانجام چند قلم خرید باقیمونده زدیم بیرون.خب مهمونایی که می خواستیم برای پنجشنبه شب داشته باشیم قول ندادن ووقتشون هم اون شب هم شب جمعه پربود _ بهتره دیگه _

_ همون شب چند تا کار جهت ناهار جمعه ظهررو انجام داد وکل جمعه ام به مهمونداری وخوش گذشتن پسرک گذشت.از اینکه هم این عشقولیم سرش گرم بود وهم به اون عشقولیم بواسطه بچه ها خوش گذشت خیلی خوشحال بودم واصلا خسته نشدم.

_ صب قبل از اینکه برم بیرون یه زنگ زدم به مهد !! دیدم مهد تا ساعت 7 عصر یکسره ست واسه همین خونه رو جمع وجور ومرتب کردم ویه جارو هم کشیدم وخودم وگلپسر حاضر شدیم وزدیم بیرون.

_ هوا سرد ونمی شه گلپسررو پارک برد.از بیرون رفتن وددر لذت می بره ولی نه که تو جمع بچه ها باشه.واسه همین تصمیم گرفتم هر دوهفته یکبار یا نهایت هفته ای یه بار در حد یکی دوساعت ببرمش مهد وخودم هم همونجا بمونم ! واین موندم می طلبید که یه مهد اشنا ببرم .قبل از اشنا بودنش درست وحسابی بودن محیط مهد در اولویتم بود.

_ گلپسرم که خیلی خوشش اومد .تا ببینم چی می شه.کلی ذوق کرد اول از اینکه وقتی وارد مهد شد.بعد هم به کنکاش وجستجو پرداخت واینور واونور رفت.از اینکه اون شاده ولذت می بره منم شادم.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید