محض اطلاع

 

 

_ دیروز نیره جون اومد وخونه دسته گل شد.اخه قرار بود جمعه بیاد .اتفاقا اومد ولی هم من وهم خودش بخاطر مهمونا تصمیم گرفتیم نظافت رو بندازیم برای یه روز دیگه .
دیروز که نیره جون اینجا بود زنگیدم به یه قالیشویی برای شستن فرش ها.از بس این خانومه مسوول ه_ گفت که بزنگم وتا وقتی خودش خونهامونه فرش ها رو از زیر اثاث ه جمع کنه ولوله کنه وبعد هم بخاطر اون عشقولی یکیش رو موقتا پهن کردیم .تمام شرشره های باقیمونده رو هم کند! دلش طاقت نمیاره.

_ امروز سر ظهری اومدن وفرشا رو بردن وانشالله چهارشنبه میارن.احتمال زیاد فردا از صب میرم خونه خواهری تا چهارشنبه نزدیکای ظهر.نمیخواستم برم ولی خوهری میگه فردا میاد دنبالم .این عشقولی هم کلی پول میده که وقتی دارم میرم اونوری لباس یا یه چیز خوب دیدم حداقل خرید کنم .خواهری میگه بریم بنتون وکاندیدا که اف زدن .

_اگه تونستم یه پست قبل از این پستم می ذارم برای عکسای تولد وگرنه تا از خونه خواهری برگردم نمی شه اینجا رو اپ کنم .بهش میگم حیفه همه چی داری جز نت .
پس تا برگشت پیروزمندانه ام از خونه خواهری بدرود
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید