1_ مث اینکه اون عده ای که می گفتن با بزرگ شدن بچه مشکلاتش هم بزرگتر میشه راست می گفتن !...عیبی نداره دردسر شیرینیه ولی واقعا دردسره.

2_ ماه رمضون دار میاد وهنوز من وزهرا دیدن نی نی نفیسه نرفتیم .اونم که درگیر کارای اومدن مامانش از مکه ست .

3_ از اون دعوت شدنم برای تولد تو باغ فک کنم خیلی گذشته ...تا همین جمعه نتونستم رنگ موهام رو عوض کنم حتی با همون رنگ قبلی مهمونی دندونی پسملیم رو برگزار کردم .بله خره موفق شدم دیروز رنگ موهام رو قهوه ای کنم که یه دست هم بشه.

4_ من که واقعا موندم .دوس ندارم انرژی منفی بدم .ولی واقعا پسملی نمی ذاره به هیچ کاری برسم .یه شب درمیون حداقل میره ددر .شام هم که درست نمی کنم ناهارا هم که بیشتر مواقع خدا خیر بده غذای بیرون رو...شوشو هم می گه بی خیال همه چی بشو وفقط بچسب به پسملی .ولی برای همین پسملی مدام سر بغل که دست وکمر برام نذاشت هم وقت کم میارم .مخصوصا که دیروز مرکز هم اینجوری بهم گفته ...دیگه سرویس دادنام رو باید بیشتر ومداوم تر کنم .
شبا هم که بیهوش می شم فعلا هم بدون کارگر دایمی ام .هرزگاهی بیدار می مونم که یه خونه روسامون بدم ولی بدنم یاری نمی کنه.دیشب کلی قرص ویتامین گرفتم که حداقل دوپینگ کنم شاید یه فرجی بشه.

5_ هنوز دست وپام از یاداوری اتفاق عصر دیروز می لرزه ! می خواستم پسملی رو حاضر کنم که ببرمش گردش.یه ثانیه....داشت از رو تخت میفتاد ومن نزدیک زمین تونستم بگیرمش.با دست داشت می افتاد وهم دستاش هم گرفتن من جلوی ضربه اصلی رو گرفت ...ولی باعث شد باز تو خودم برم .تازه یه ماه میشه که اون سرمادادنش تو حموم رو تو 25 روزگیش فراموش کردم که این اتفاق افتاد.
از دست خودم خیلی عصبانی ام .
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید