دوستی های قدیمی

__همیشه گفتم اقایون تو دوستی وحفظ روابطشون اونم طی سالیان خیلی طولانی از خانوما جلوترن.

راحت تر دوست میشن وروابطشون طولانی تره !


_ یکی از همسایه های اپارتمانمون مستاجرن .پسر نوجوونی دارن که خیلی به فندق لطف داره وقتی یه بار توماشین پسرهمسایه روبرویی که سالیان ساله تو این محله هستن ،دیدمش کلی تعجب کردم.از سریع دوست شدنشون.یه دختر اونم اگه مستاجر باشه خیلی سخت با کسی تو همسایگیش رابطه اینجوری برقرار میکنه.چه برسه بخاد بعدها هم رابطه رو حفظ کنه.


_ دیشب مهمونی دعوت بودیم .میزبان دوست دوران نوجوانی همسری بود وانگار یکی دوروز میشد که یه دوست مشترک رو بعد سالها پیدا میکنه وشبی که ما اونجا دعوت بودیم اون دوست مشترک رو هم دعوت میکنه که همسری سورپرایز بشه.
جالبه وقتی رسیدیم همسری با یه مکث کوتاه دوستش رو میشناسه اونم بعد گذشت بیست سال !
جمعشون ، گرماشون وبحثاشون همیشه برام جالب بوده.


_\فک کنم بغیر از یه سری از دوستایی که رفت وامدهامون از اول خانوادگی شده کمتر خانوما دوستای خیلی قدیمیشون رو میبینن.

برای من که از یه شهر دیگه اینجا اومدم خیلی صادق تره.

_ ده سال پیش تو خونه دوستی که باهاش نزدیک بودم یه تعدادی از دوستای قدیمی جمع شدیم ولی درهمون حد بود ودیگه ارتباطی برقرار نشد.

دوستای یونی قدیمم که هیچ...دوستای این یونی که خیلی هم از روش نمیگذره اونقدری باهم درارتباط نیستیم.همون گلچین شده ها هم خیلی روابطمون عمیق عین اقایون نیس.


_ همسری دوست دوران کودکی داره.دوران راهنمایی وهنرستانش هس.دوستای دانشگاهش.حتی دوستایی که از سر شرکت وکارش باهاشون اشنا شده.از هردوران هم حداقل چندتایی هستن.

هنوز روابطشون برقراره.اکثریتشون هم روابطشون خانوادگی ه ومنم با همسراشون درارتباطم وخونه همدیگه 

میریم.

_ ولی از دوستای خودم،حتی اونایی که فک میکردم باهم صمیمی ایم هیچ کدوم به این حد نرسید.یا اگر رفت وامدی باب شد به سالیان طولانی نرسید.

دوستم مهرزاد که کلی خاطره باهم داشتیم سر خونه خریدنم،پرستو سر ازدواج کردنم ،ریحانه سر رفتاراش و....همه چند سال بعد از زندگیم بیرون رفتن.بعضیاشون هم الان هستن ولی روابطمون خانوادگی نشد _سر تفاوت های فاحشمون که نتونستیم عین اقایون منسجمش کنیم _.


_ خلاصه تو این رفتار واداب ومنش ،اقایون خیلی خیلی بهتر ازماها هستن.

من بصورت کلی گفتم وگرنه خیلی از خانوما هم اینجوری اند.
رو هم رفته وبصورت کلی ،مردا بهتر رفت وامد میکنن وبیشتر باهم دیگه دوست میمونن.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید