اصلا باورم نمیشه .سوختن ماشین وحالا هم که پس گرفتنش .اوضاع اینقده سریع عوض شده.روزای سختی در پیش داری که من قلبا دوس ندارم .میدونم هیچ درسی هم ازشون نمی گیری چون ذاتت بدجنس ه .چون مدلت اینه .پس نه دخالت می کنم ونه دیگه میخوام ببینمت.جواب دادن هم بهت هیچ چیزی رو عوض نمیکنه.

/ 0 نظر / 2 بازدید