خوش بحااااااالت !

 

 

_  به نظر من حسادت قبل از اینکه یه رفتار بد باشه یه رفتار ازاردهنده برای خود شخص ه.بیشتر هم به صاحبش اسیب می رسونه تاافراددیگه.

 

_ از دید من هر کسی که حسادت داره خودش می دونه. حداقل تو دلش خودش میدونه که حسوده .همین که می فهمه طاقت دیدن خوشی یه دوست ، فامیل یا اشنا رو نداره یعنی پی برده که ادم حسودیه.

 

_ چرا سوالهایی می کنیم که...

 

_ من نه به حسادت کاردارم نه به ادم حسود .از دید من ادم حسود خودش به اندازه کافی در عذابه .تا بحال هم شکر خدا کمتر از انگشتهای دو دست ادم حسود سر راهم قرار گرفتن که خودبخود خودشون حذف شدند.دو سه تاش که بی نهایت نزدیک بودن .دوتا هم از دوستای صمیمی بودن که حسودیشون اصلا بهم ضربه نزد. یا من متوجه نشدم یا واقعا ضربه ای درکارنبوده یا نوع برخورد واخلاقم اجازه اون ضربه رو نداده بوده .

 

_ولی اون دوسه تای نزدیک بخاطر اینکه خیلی نزدیک بودند _ با یکیش همین سال گذشته کات کردم وخودم وجهان رو از شرش خلاص کردم _  اره یه جورایی هم اذیت شدم هم ضربه خوردم در حد بنز !!

 

_ بماند ...میدونید من از چی بدم میاد .از اینکه یکی از رو حسادت بگه خوش بحالت ...یا تو که شانس اوردی...

 

_من یا چیزی رو دوست ندارم یا دوست دارم .وقتی دوستش نداشته باشم که اصلا بهش فک نمی کنم  .اگر هم دوست داشته باشم سعی می کنم به دستش بیارم وبه کسی هم کاری ندارم .

 

 

_ولی چرا فک می کنید طرف شانس اورده ؟ همچین می گید خوش بحاااااااااالت که انگار این مورد از سر طرف زیادی بوده ؟...هان ؟

چرا فک نمیکنید طرف دهنش اسفالت شده وسعی وتلاش کرده به اونجا رسیده؟ .اصلا چرا متوجه یه سری تفاوتها نیستید یا نمی فهمید هر کی یه حدی برای خودش تعیین کرده واگه ادم منطقی وعاقلی باشه حد خودش رو نگه می داره ؟.چرا فک نمی کنید فیلترینگ طرف خوب بود؟ یا پدر صاحبش دراومده وبه اون مقطع رسیده ؟

 

_وقتی معیارات در حد یه قالب یخ تو گرمای تابستون بوده حالا چه انتظاری داری؟

ای بدم میاد یکی بگه خوش بحاااااالت _ البته از رو حسادت _ ای بدم میاد که حد وحساب نداره .

/ 0 نظر / 40 بازدید