_گلپسر خوابیده.عشقولیم هم برعکس اکثر شبا رفت تو تخت وکناراون عشقولیم دراز کشید ! منم کارای ناهارفردارو انجام دادم .میخوام دیزی درست کنم. دوتا شیشه پسرک رو هم شستم وبا قوطی شیرخشک گذاشتم کنارتخت.
از وقتی پسرک از شیر گرفته شده خیلی بهتره .شبا فقط دوباربیدار میشه.توروز بهش شیر عادی میدم ولی شبا هنوز شیرخشک ه.

_ دقت کردم نیره جون همیشه به موقع میاد! یعنی فاصله روزایی که براش قراردادم عالیه.حسابی خسته ودرمونده وبه دید خودم خونه کثیفه که موقع اومدنش میشه.

_ از کارای عید ، اتاق پسرک بغیر از بالای کمددیواری وپرده اش تمومه.تمام کشو هاش مرتب شده ولباسهای اضافه دورریخته شده.تو کمدش هم شده دسته گل
اتاق خودمون هم فقط کشوهای میزارایشی تموم شد.فردا دست به پرده ها نمیزنم.اخه اخرهفته مهمون دارم ونمیتونم جمع وجورشون کنم وبخوام اطو بکشمشون.

_ چقدرهوا سرد بیخودیه.خب با این سرما باید برف روزمین نشسته باشه اونم تا زانو !
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید