چندروز پیش حرفم رو به مهسا زدم._ یکشنبه هفته قبل _گله ای کردم که تومدت یکسال پسرک بعد یکی دوباررفت وامد دیگه خبری ازش نشده .سه باردعوتش کردم _ یکی عید.یکی موقع دندونی ویکی هم تولد پسرک _که فقط یکبارش رواومده.این مدت هم دایم بیرون بوده حتی باافراد بچه دار.حتی با ثمانه ای که خودش این همه از دستش شاکی بود وگله اونو پیش من میکرد.
هیچ جواب منطقی نداشت.میگفت نمیدونه چرا این همه مدت طول کشیده._اخرین بار فک کنم اوایل زمستون بود که مارفتیم خونه اش ودیگه کات شد_خیلی دلم میخواست تو شش ماه اول که زمستون هم بود عین مراسم خودش غذاش روبرداره وبیادخونه امون.همون کاری که ما چندبارانجام دادیم.
مدام میگفت ناراحت نباشم ولی مگه میشه؟ بهش گفتم منم برای بچه اش تلافی میکنه ویه سال نمیام خونه اش.اگه مهسا نبود اصلا به روش نمیاوردم.تازه روم نشد خیلی چیزارو بهش بگم.مساله اینه که من میدونم کارم درست بوده وکلا مهسا چیزی برای عرضه اندام کردن پیش من نداره.ازاونروز هنوز نزنگیدم وفک کنم دیگه هم نزنگم !
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید