من وفندق

 

 

_ دیشب رفتیم خونه خواهری.چقدر هم که به گلپسرم خوش گذشت .اخه همیشه وقتی تو این تایم میرفتیم اونجا دوتا خواهرزاده هام خواب بودن.یکیشون سال اول ه.واسه همین هشت شب نشده میخوابه واون فسقل دومی هم عادتش شده.

_قبلش به عشقولیم میگم بریم فلان جا برای پسرک کفش سوتی بگیرم.اخه مریم جون یه ایمیل بهم زده بود وکلی دلم غش وضعف رفته بود برای خریدش.هفته پیشش هم که اون سمت بودیم این عشقولیم عجله کرد ورفتیم مهمونی.

با وجودی که مریم جون برام نوشته بود تو فردوسی کفش خوب ندیده .تصمیم گرفتم اول برم فردوسی وبعد که میریم سمت خونه خواهری پام پات رو هم نگاه کنم.هرچی هم این عشقولیم بهونه ترافیک وشلوغی رو اورد گفتم برای رفتن خونه خواهری عجله ندارم وبهتره اول کفش رو بگیرم.

_ نیم ساعت طول نکشید.اول که هول شدم که سرمه ای بگیرم یا رنگ قهوه ایش رو...بعد هم هوسم کرد قرمز بگیرم که با کلاه همون شب پسرکم ست بشه.باز دم فروشنده گرم!...دید من مادر خجسته ای هستم گفت رنگی رو بردارم که با لباس اصلیش ست بشه.رنگ مشکیش چهارخونه ای داشت که درست با کاپشن پسرم ست می شد.با چه ذوقی خریدمش وهمونجا پاش کردم وچند قدم هم دست شیرین عسلم رو گرفتم که باهاش راه بیاد.

_ شما باید مادر یه پسر15 ماهه شیرین ولی شیطون باشید که از خرید یه کفش سوتی این همه ذوق کنید.پسرکی که تو کل پاگردهای راه پله خونه ماچتون کنه چون میخواید ددر ببریدش.بعد تو ماشین شیطون بشه وبه همه چی دست بزنه وانگولک کنه وبده بده بگه وشما هم نتونید نطق بزنید ودلتون هم برای تمام شیطنتاش وخرابکاری هاش غش بره.
باید مادر یه همچین پسر شیرینی با چشمان براق وشادش باشید که از خرید یه کفش سوتی ذوق کنید.وقتی کفش پای پسرتونه وپسرتون بخاطرش تند تر راه میره وکلی ذوق میکنه که با هر قدمش صدای سوت میاد.فقط تو این موقعیته که شما عشق میکنید که چهارخونه ی کفش پسرتون همرنگ چهارخونه های کاپشنش ه . کلی از حسن سلیقه اتون اونم برای یه کفش سوتی ساده به خودتون ببالید چون یه پسر 15 ماهه شیرین دارید.
loading...
/ 0 نظر / 2 بازدید