پوشوندن ضعف اصلی

شخصا از داشتن هر نوع اطلاعاتی استقبال میکنم.اینکه موقع دانشجوییم تو عهد بوق ارایشگری یاد گرفتم با وجودی که تو نوع شخصیتم نمیبینم با مردم جماعت برای کار ارتباط فیس تو فیس داشته باشم.کاری ندارم.ولی همیشه همه رو تشویق میکنم که دنبال خواسته هاشونن حتی اگه دنبال گ..وز گمشده بگردن واون مهارتها دردی دعوا نکنن.
خوشم میاد یکی ضعف هاشو میخاد با زیادی اطلاعاتش بپوشونه.بله خره هرکی یه زندگی وایده داره.ولی خوبه ادم عقاید خودشو زورچپون بقیه نکنه اونم برای یکی عین من،خدای اعتمادبه نفس...اوکی؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید