ابرو پهن

 

 

 

سرچ کردم برای مدل ابرو پهن.به من  ابرو پهن نمیاد!! ولی دلم هوس یه تغییر کرده .اونم ابرو که حسابی به چشم میاد.نه پهن صاف دوس دارم نه مدل شمشیری نه از این مدل های شکسته.

 ابروپهن  هلال دار، این مدلی خیلی می دوستم .

 

 

 

 

 

 

کمی دندون رو جیگر بذارم  ابروم تا تولدم درست میشه !

/ 0 نظر / 66 بازدید