امثال سحر !

عین این زن های قدیمی شدم ! دیدید فیلم وسریال میبینن وهی حرص میخورن.

حالم از کاراکتر سحر تو سریال ترکی فریحا بهم میخوره....
این نظر منه .ولی ازش خیلی دیدم.آدم های در پیتی بی فرهنگ ،کری گوری خیلی ادعاشون بیشتره.دختره یه عمر تو فلان محله معمولی بلانسبت تو اغل سگ زندگی میکرده موقع ازدواجش خونه فلان متری تو فلان محله انچنانی میخاد.
نه خداییش شماها کم از این موارد دیدید؟

یه مدت یه سری ادم های بی فکر میگفتن دختر از طبقه پایین بگیریم قدردون زندگی باشه همون طرف دمار از روزگارشون دراورده.الان اکثرا میدونن.منظورم بیشتر از طبقه پایین فرهنگی واجتماعیه تا طبقه مادی...البته مادی هم شاملش میشه.
هر چی هس اقامون میگه بهتره این سریال رو نبینم .تازه فقط چند دقیقه ازش رو دیده ویکی دوبار تعریف من ولی با همین مقدارکم هم متوجه شده من حرص میخورم !

/ 0 نظر / 6 بازدید